CEN444 Developing Applications for Mobile Systems

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN444
Ad Developing Applications for Mobile Systems
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi SERKAN KARTAL


Dersin Amacı

Bu kurs, öğrencilere Android cihazlara sıfırdan uygulama yazma becerisini kazandırmak için tasarlanmıştır. Öğrenci Android platformunun temellerini öğrenecek ve uygulama yaşam döngüsünü anlayacaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders, Android API'lerini kullanan Mobil Uygulamalar geliştirmenin temellerini, mobil sistemlerde ve ağlarda seçilmiş bazı konuları içermektedir.

Dersin Ön Koşulu

Temel Programlama

Kaynaklar

Android Application Development: Lecture Notes by Victor Matos

Notlar

Professional Mobile Application Development, by Jeff McWherter


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 SDK kullanarak Android uygulamaları geliştirebilme
ÖÇ02 Android işletim sisteminde anlamlı değişiklikler yapabilme
ÖÇ03 Mobil ağların (ör. WiFi, hücresel ve Bluetooth LE) işlemlerini anlayabilme
ÖÇ04 Android uygulama geliştirme araçlarını yükleyebilme ve yapılandırabilme.
ÖÇ05 Android platformu için kullanıcı arayüzleri tasarlayabilme ve geliştirebilme.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Android Programlamaya Giriş Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
2 Android Genel Bakış ve Geçmişi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
3 Android Yığını Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 SDK genel bakış Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
5 Merhaba Dünya uygulaması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
6 Temel yapı taşları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
7 Temel android kullanıcı arayüzü Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Proje / Tasarım
9 Android sistemine genel bakış Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
10 Gelişmiş android kullanıcı arayüzü - Birinci Bölüm Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
11 Gelişmiş android kullanıcı arayüzü - İkinci Bölüm Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
12 Android'de multimedya Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
13 Android'de SQL veritabanı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
14 Temel içerik sağlayıcı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
15 Veri depolama, alma ve paylaşma Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS