CEN448 Introduction to Logic Programming

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN448
Ad Introduction to Logic Programming
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SELMA AYŞE ÖZEL


Dersin Amacı

Bu dersin amacı önermeli ve birinci-derece mantık konularına bir giriş yapıp, ardından Prolog ile mantıksal programlamaya giriş yapmaktır

Dersin İçeriği

Mantığa giriş, önermeli mantık, birinci-derece mantık, argümanlar ve çıkarımlar, Prolog diline giriş, gerçekler, sorgular, değişlenker, özyineleme, anlam, program doğruluğu, aritmetik, yüklemler, kesmeler ve değilleme, program geliştirme

Dersin Ön Koşulu

Temel programlama bilgisi

Kaynaklar

M. Spivey, An Introduction to Logic Programming Through Prolog, Prentice Hall, 1996.

Notlar

Prolog dili için herhangi bir kaynak.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Önermeli ve birinci-derece mantık konularını açıklar.
ÖÇ02 Çözümleme ilkesini tanımlar.
ÖÇ03 Tümevarımlı çıkarımı açıklar.
ÖÇ04 Bilgi gösterimini tanımlar.
ÖÇ05 Prolog dilini öğrenir ve uygulama yapar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Mantığa giriş, argümanlar, sabitler, mantıksal sistemler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Önermeli mantık Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Birinci-dereceli mantık: cümleler, niceleyiciler, formüller, kümeler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Birinci-dereceli mantığın anlamı, ilişkiler, fonksiyon sembolleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Argümanlar, anlamsal çıkarım ilişkileri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Tümdengelim, doğruluk ve bütünlülük Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Mantıksal programlamaya giriş, gerçekler, sorgular, değişkenler, yerine-koyma işlemleri, örnekler, kurallar. Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Proje / Tasarım
9 Prolog programlamaya giriş Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Aritmetik, birleşik terimler Ders notlarının okunması, program yazma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
11 Üst-mantıksal yüklemler Ders notlarının okunması, program yazma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
12 Kesmeler ve değililik, kuyruk özyineleme Ders notlarının okunması, program yazma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
13 Giriş/çıkış, etkileşimli programlar Ders notlarının okunması, program yazma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
14 Belirleyici olmayan programlama Ders notlarının okunması, program yazma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
15 Proje sunumları Program yazma, rapor hazırlama, sunum hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme
16 Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlık Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS