CEN450 Principles of Embedded System Design

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN450
Ad Principles of Embedded System Design
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FATİH ABUT


Dersin Amacı

Probleme uygun donanım, veri yapısı ve akışı gereksinimlerini belirleyerek gerçek zamanlı yazılım yapabilmek

Dersin İçeriği

Gömülü sistem kavramı, gömülü hesaplamalar, işlemciler ve fpga, veri yapıları, seri veri yolu mimarisi, donanım ve yazılımın birlikte tasarımı, arayüz tasarımı, gerçek zamanlı yazılım geliştirme

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Krzysztof Iniewski, Embedded Systems: Hardware, Design, and Implementation, ISBN: 9781118352151

Notlar

Krzysztof Iniewski, Embedded Systems: Hardware, Design, and Implementation, ISBN: 9781118352151


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Probleme uygun donanım gereksinimlerini belirleyebilmek
ÖÇ02 Donanıma özgü yazılım geliştirebilmek
ÖÇ03 Gerçek zamanlı sistemler için yazılım geliştirebilmek
ÖÇ04 Gerçek zamanlı sistemler için yazılım performans testlerinin gerçekleştirilmesi


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Gömülü sistem uygulamaların yapısı İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Gömülü sistem uygulamalarının gereksinimleri İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Gömülü sistem uygulamalarının mimarisi İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Donanım ve Yazılım Bileşenlerinin Tasarımı İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Sistemin bütünlüğü İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Komut Setleri İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Merkezi işlem birimleri İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Veri yolu tabanlı sistemler İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Gömülü sistem yazılımlarının bileşenleri İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Prosesler ve işletim sistemleri İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Çok işlemcili sistemler İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Gömülü sistemlerde ağ mimarileri İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Sistem tasarım yöntemleri İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 UML kavramı İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS