CEN452 Introduction to Cryptography

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN452
Ad Introduction to Cryptography
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. UMUT ORHAN


Dersin Amacı

Bilgi güvenliğinin sağlanması için kullanılan şifreleme yöntemlerinin kavranması

Dersin İçeriği

Şifre kavramı, simetrik anahtar şifreleme, Enigma makinesi, bilişim teorisi güvenliği, akış şifreler, modern akış şifreler, blok şifreler, genel anahtar şifreleme, mesaj bütünlüğü,güvenlik sorunları, dijital imzalar, hibrit şifreleme

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Makaleler

Notlar

makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Temel şifreleme algoritmalarını kavramak
ÖÇ02 Şifreleme yöntemlerine saldırıları kavramak
ÖÇ03 Mesaj bütünlüğünün sağlanmasının önemini kavramak
ÖÇ04 Şifreleme yöntemlerinin ağ protokollerinde kullanımı kavramak


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 4
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Şifre nedir İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Şifre çeşitleri İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Simetrik anahtar şifreleme İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Blok şifreler İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Attacks on block ciphers İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Enigma makinesi İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Akış şifreler İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Modern akış şifreler İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Mesaj bütünlüğü İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Çırpı fonksiyonları İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Genel anahtar şifreleme İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Dijital imzalar İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Güvenlik sorunları İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Hibrit şifreleme İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS