CEN454 Information Systems Security

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN454
Ad Information Systems Security
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FATİH ABUT


Dersin Amacı

Bilgisayar sisteminin temelini oluşturan işletim sistemi, ağ, yazılım ve web konularında güvenlik açıklarını kavramak ve önlemlerini alabilmek

Dersin İçeriği

İşletim sistemi güvenliği, ağ ve dağıtık sistemlerin güvenliği, yazılım güvenliği ve web güvenliği, saldırı çeşitleri, kimliklendirme ve yetkinlendirme, güvenlik politikaları

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

1. William Stallings , “Network Security Essentials”, 5th Edition, 2014

Notlar

2. Kaufman, Perlman, and Speciner, “Network Security: Private Communication in a Public World”, 2nd Edition, 2002 3. Wu and Irwin, “Introduction to Computer Networks and Cybersecurity”, 2013


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 İşletim sistemleri,ağ, yazılım ve web güvenlik açıklarını kavramak
ÖÇ02 Güncel saldırıları kavramak
ÖÇ03 Güvenli bir sistemin tasarımını sağlayabilmek
ÖÇ04 Penetrasyon testlerini uygulayabilmek


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Saldırı çeşitleri İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Erişim kontrol teorisi İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Güvenlik politikaları İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Kriptografi İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Güvenli sistem çekirdeği oluşturma İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Güvenli tasarım adımları İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 TCP/IP güvenlik sorunları İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Ağ ihlali tespiti ve önleme sistemleri İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Dağıtık sistemlerde güvenlik İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Kontrol akış bütünlüğü İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Çapraz alan komut dosyası İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 SQL enjeksiyonu İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Durum çalışması İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS