CEN456 Introduction to Internet of Things

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN456
Ad Introduction to Internet of Things
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MEHMET FATİH AKAY


Dersin Amacı

Çok yeni bir teknoloji olan nesnelerin interneti konusunda protokolleri, donanım çeşitlerini, bulut bilişim yapısını kavramak ve gelecekteki teknolojiler hakkında fikir sahibi olmak

Dersin İçeriği

Nesnelerin interneti kavramı ve protokolleri, nesnelerin interneti sistem mimarisi, donanımları, gömülü programlama, güvenli işlemler, bulut entegrasyonu, veri analizi

Dersin Ön Koşulu

Ön hazırlığa gerek yoktur.

Kaynaklar

S. Misra, A. Mukherjee, and A. Roy, 2020. Introduction to IoT. Cambridge University Press.

Notlar

S. Misra, A. Mukherjee, and A. Roy, 2020. Introduction to IoT. Cambridge University Press.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Nesnelerin interneti kavramını anlamak
ÖÇ02 Nesnelerin interneti programlama yöntemlerini ve donanımlarını kavramak
ÖÇ03 Nesnelerin interneti tabanlı bir sistem geliştirebilmek
ÖÇ04 Bulut bilişimi kavramak


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Nesnelerin interneti nedir Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Nesnelerin interneti uygulamalarında kullanılan mimariler (Bulut, Sis ve Kenar) Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Mikrokontrolcüler, güç ve enerji hesaplamaları, sensör çeşitleri Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Durum çalışması - 1 Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Cihazların programlanması (Over - the - air programlama) Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Optimizasyon yöntemleri Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Uygulama spesifik bütünleşik devreler Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kablosuz bağlantılar, bluetooth, zigbee Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Düşük güç geniş alan ağları Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Nesnelerin internetinde adresleme yöntemleri Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 E2E ağları Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Nesnelerin internetinde güvenlik ve gizlilik Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Bulut bilişim Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Durum çalışması - 2 Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları - 1 Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları - 2 Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS