CEN458 Network Management and Administration

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN458
Ad Network Management and Administration
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FATİH ABUT


Dersin Amacı

Bu dersin amacı yerel alan ağlarının yönetimi ile ilgili temel kavramları tanıtmaktır. Ders, yerel alan ağlarının onarımı, kurulumu, yönetimi ve bakımı ile ilgili konuları içermektedir.

Dersin İçeriği

Hizmet seviyesi sözleşmeleri (SLA'lar). BT altyapı kütüphanesi (ITIL) ve konfigürasyon yönetimi veritabanları. Yönetim araçları ve mimarileri. Temel yönetim kavramları. Abstract Syntax Notation 1 (ASN.1). Basit Ağ Yönetim Protokolü (SNMP). Yönetim Bilgi Tabanı (MIB). Uzaktan İzleme MIB. Basit Dizin Erişim Protokolü (LDAP) ve Uzaktan Yordam Çağrısı (RPC). Web hizmetleri tabanlı ağ yönetimi: SOAP / REST. XML ve yapı tanımları (DTD ve XML şeması). QoS parametrelerine genel bakış. Mevcut bant genişliği tahmini: Probe Rate ve Probe Gap modelleri. Kapasite tahmini: Paket Pair / Train ve Pathchar. Throughput ve goodput ölçümü. RTT, OWD ve jitter ölçümü.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

1. Network Management: Principles and Practice; by Mani Subramanian; Addison Wesley; 2000; ISBN 0-201-35742-9

Notlar

2. Russell Bradford, “The Art of Computer Networking”, Pearson Prentice Hall, 2007 3. Andrew S. Tanenbaum. Computer Networks, 5th edition, Pearson, ISBN: 978-0132126953


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 ITIL ve hizmet yönetimi çerçevesini kavrayabilme becerisine sahip olur.
ÖÇ02 İzleme sistemlerinin yanı sıra çeşitli ağ yönetim araçları ve mimarilerini kullanabilme yeteneğine sahip olur.
ÖÇ03 Ağ yönetimi kavram ve protokollerinin temellerini kavrayabilme becerisine sahip olur.
ÖÇ04 Web hizmetleri tabanlı ağ yönetimi konseptini anlayabilme becerisine sahip olur.
ÖÇ05 Çeşitli bant genişliği ve gecikmeyle ilişkili QoS metriklerini ölçme tekniklerini anlayabilme becerisine sahip olur.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 5
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ağ Yönetimi ve Yönetimine Giriş Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Ağ Yönetiminde Hizmet Düzeyi Sözleşmeleri (SLA'lar) ve Değer Zinciri Analizi Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 BT Altyapı Kütüphanesi (ITIL) ve Yapılandırma Yönetimi Veritabanı (CMDB) Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Yönetim Araçları ve Mimarileri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Temel Yönetim Kavramları ve Abstract Syntax Notation 1 (ASN.1) Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Basit Ağ Yönetim Protokolü Temel Bilgileri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 SNMP: Ayrıntılı Erişim Protokolü, Yönetim Bilgi Tabanı (MIB), Uzaktan İzleme MIB (RMON MIB) Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Basit Dizin Erişim Protokolü (LDAP) ve Uzaktan Yordam Çağrısı (RPC) Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Web hizmetleri tabanlı ağ yönetimi: SOAP vs. REST. XML ve Yapı Tanımları (DTD ve XML Şeması) Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Hizmet Kalitesi (QoS): Metrikler, Teknikler ve Araçlar Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Kapasite: Paket Pair ve Değişken Paket Boyutu Teknikleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Mevcut Bant Genişliği: Probe Rate ve Gap Modelleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Verimlilik ve Goodput: Benchmarking Teknikleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 RTT, OWD ve Jitter - Ölçüm Teknikleri ve Uygulama Yönleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS