CEN460 Network Security

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN460
Ad Network Security
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FATİH ABUT


Dersin Amacı

Bu ders bilgisayar sistemleri ve ağına yönelik saldırıları inceleyerek bilgisayar ve ağ güvenliğinin temel prensiplerini tanıtmaktadır. Öğrenciler bu saldırıların nasıl çalıştığını ve çeşitli güvenlik protokolleri, araçları ve mimarileri kullanarak nasıl önleneceğini öğreneceklerdir.

Dersin İçeriği

Kriptografiye giriş. Tehditlerin, saldırganların ve mağdurların sınıflandırılması. Kablosuz güvenlik: WEP, WPA ve WPA-2. Kablosuz ağlarda jammer tespiti ve önlenmesi. Sanal özel ağlar ve tünelleme. IPSec. SSL / TLS. SSH. Çipli kartlar ve RFID güvenliği. AAA protokolleri: Kerberos, Radius, TACACS. Güvenli E-Ödeme ve iKP protokol ailesi. Güvenlik duvarları ve saldırı tespit sistemleri. Güvenlik protokolleri için model kontrol yöntemleri.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

1. William Stallings , “Network Security Essentials”, 5th Edition, 2014

Notlar

2. Kaufman, Perlman, and Speciner, “Network Security: Private Communication in a Public World”, 2nd Edition, 2002 3. Wu and Irwin, “Introduction to Computer Networks and Cybersecurity”, 2013


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Ağ güvenliğini tanımlayabilme ve temel bileşenlerini belirleyebilme yeteneğine sahip olur.
ÖÇ02 Blok şifreleme kullanarak mesajları şifreleme ve şifresini çözme, iyi bilinen imza oluşturma ve doğrulama algoritmaları kullanarak mesajları imzalama ve doğrulama yeteneğine sahip olur.
ÖÇ03 Ağ güvenliği tehditlerini, saldırganları ve kurbanları sınıflandırabilme yeteneğine sahip olur.
ÖÇ04 Çeşitli saldırıların nasıl çalıştığını ve nasıl önlendiğini açıklayabilme yeteneğine sahip olur.
ÖÇ05 Güvenlik protokollerinin, politikalarının ve uygulamalarının nasıl geliştirildiği hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ06 Güvenlik duvarları, paket filtreleme ve saldırı tespit sistemlerinin temelleri hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ07 Kimlik doğrulama protokolleri ve işlemlerinin temelleri hakkında bilgi sahibi olur.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kriptografiye Giriş Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Saldırılara Genel Bakış: Amaçlar ve Güdüler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Kablosuz Güvenlik Protokolleri: WEP, WPA ve WPA-2 Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Kablosuz Ağlarda Sıkışma Saldırılarını Tespit Etme ve Azaltma: Link 16 Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Sanal Özel Ağ (VPN) ve Tünel Oluşturma Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 IPSec - İnternet Protokolü Güvenliği Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 SSL / TLS - Aktarım Katmanı Güvenliği Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Secure Shell (SSH): Güvenli Uzaktan Oturum Açma ve Dosya Aktarımı Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Ortak Anahtar Altyapısı (PKI) ve Dijital Sertifikalar Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Çipli Kartlar ve RFID Güvenliği Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 AAA (Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Muhasebe): Kerberos, Yarıçap, TACACS Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 iKP: Güvenli Elektronik Ödeme Protokolleri Ailesi Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Güvenlik Duvarları ve Saldırı Tespit Sistemleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Güvenlik Protokolleri için Model Kontrol Yöntemleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS