CEN462 Introduction to Computer Vision

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN462
Ad Introduction to Computer Vision
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi SERKAN KARTAL


Dersin Amacı

Bu ders, öğrencilere bilgisayarla görme uygulamaları oluşturma yeteneği kazandırmak için tasarlanmıştır. Öğrenci, bilgisayarla görme ile ilgili temel yaklaşımları öğrenecektir.

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencilere bilgisayarla görmenin temel ilkeleri anlatılacak ve örnek uygulamalar geliştirilecektir. Ders boyunca, bilgisayarla görme ile ilgili bir dizi temel kavram tanıtılacak ve bunların projelerdeki pratik uygulamaları anlatılacaktır. Günlük hayatımız için önemli olan bir dizi gerçek dünya uygulamaları genel olarak tanıtılacaktır. Daha da önemlisi, öğrenciler güncel algoritmaları kullanabilecekleri ilginç bilgisayarla görme projelerinde yönlendirilecekler.

Dersin Ön Koşulu

Temel python programlama, istatistik, lineer cebir

Kaynaklar

Computer Vision: Algorithms and Application, Richard Szeliski.

Notlar

Deep Learning for Vision Systems, Mohamed Elgendy


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bilgisayarlı görü uygulamaları geliştirebilme
ÖÇ02 Bilgisayarla görme ile ilgili temel teknik yaklaşımlara aşina olma.
ÖÇ03 Nesne sınıflandırma için kullanılan kavramların öğrenilmesi.
ÖÇ04 Görüntü bölütleme için kullanılan kavramların öğrenilmesi.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Bilgisayarlı görü giriş Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Beyin Fırtınası
2 Görüntü Sınıflandırma Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
3 Yitim Fonksiyonları ve Optimizasyon Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 Sinir Ağları ve Geri Yayımlama Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
5 Evrişimli Sinir Ağları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
6 Derin Öğrenme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
7 Sinir Ağlarının Eğitimi, bölüm I Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Proje / Tasarım
9 Sinir Ağlarının Eğitimi, bölüm II Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
10 CNN Mimarileri I Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
11 Tekrarlayan Sinir Ağları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
12 Denetimsiz Öğrenme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
13 Kendi kendini denetleyen Öğrenme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
14 Görselleştirme ve Anlama Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
15 Algılama ve Segmentasyon Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS