CEN466 Graduation Thesis

6 AKTS - 0-2 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 1 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN466
Ad Graduation Thesis
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 0-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 1 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Bitirme
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. RAMAZAN ÇOBAN


Dersin Amacı

Öğrenilen Bilgisayar Mühendisliği derslerini kullanarak bağımsız bir proje yapmak.

Dersin İçeriği

Öğrenciler eğitimi süresince öğrendiği bilgileri kullanarak bağımsız bir uygulama projesi yapar, raporlar ve sunar.

Dersin Ön Koşulu

Son sınıf öğrencisi olmak

Kaynaklar

Bitirme ödevi yazım ilkeleri

Notlar

Bitirme ödevi yazım ilkeleri


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır.
ÖÇ02 Öğrenci bir mühendislik problemini çözmek için teorik bilgiyi uygular.
ÖÇ03 Öğrenci bir mühendislik problemine problem çözme adımlarını uygular.
ÖÇ04 Öğrenci bir mühendislik probleminin çözümü olarak kullanılabilecek bir sistem geliştirir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Proje konusunun belirlenmesi Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
2 Önerilen konunun tanımını yazma Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
3 Literatür taraması Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
4 Literatür özeti yazma Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
5 Seçilen problemin çözümü için mevcut yöntemleri analiz etme Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
6 Problem çözüm yönteminin tasarımı Tasarım Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
7 Problem çözüm yönteminin analizi Analiz Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
8 Tasarım adımlarını gözden geçirme Tasarım ve analizin gözden geçirilmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
9 En uygun problem çözüm yöntemini belirleme Analiz Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
10 Belirlenen yöntemin kodlamasına başlangıç Kodlama Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
11 Berlenen yöntemin kodlamasını tamamlama Kodlama Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
12 Kodların doğruluk testi Test etme Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
13 Kodlardaki hataların düzeltilmesi Doğrulama Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
14 Deneysel sonuçların elde edilmesi Deneysel tasarım Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
15 Projenin sunumu Sunum hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
16 Proje raporunun yazımı Rapor yazma Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Rapor yazma Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0 0
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,68
AKTS 6 AKTS