CEN445 Introduction to Data Visualization

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN445
Ad Introduction to Data Visualization
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif Emel FIRAT


Dersin Amacı

Öğrencilere veri görselleştirme sistemlerinin tasarımı ve analizindeki temel problemler, kavramlar ve yaklaşımları tanıtmak.

Dersin İçeriği

Öğrencileri, veri modelleme, veri özniteliklerini grafik özniteliklere eşleme, algısal sorunlar, mevcut görselleştirme teknikleri ve araçları ve belirli veriler, görevler ve kullanıcı türleri için görselleştirmelerin etkinliğini değerlendirme dahil olmak üzere görselleştirme ardışık düzeninin aşamalarına alıştırmak.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Wilke, C.O., 2019. Fundamentals of data visualization: a primer on making informative and compelling figures. O'Reilly Media.

Notlar

Chen, Chun-houh, Wolfgang Karl Härdle, and Antony Unwin, eds. Handbook of data visualization. Springer Science & Business Media, 2007. Chen, Chun-houh, Wolfgang Karl Härdle, and Antony Unwin, eds. Handbook of data visualization. Springer Science & Business Media, 2007.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Verilerin temellerini ve özelliklerini anlar.
ÖÇ02 Çeşitli mevcut görselleştirme sistemlerini ve araç setlerini bilir.
ÖÇ03 İyi görselleştirmenin bileşenleri için tasarım hususlarını bilir.
ÖÇ04 Görsel tasarımlar oluşturarak verilerdeki trendi tespit eder.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Verinin temelleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 İnsan Algısı ve Bilgi İşleme Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Görselleştirmenin temelleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Mekansal veriler için görselleştirme teknikleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Coğrafi veriler için görselleştirme teknikleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Zaman odaklı veriler için görselleştirme teknikleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Çok değişkenli veriler için görselleştirme teknikleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara sınavlar Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Ağaçlar, grafikler ve ağlar için görselleştirme teknikleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Etkileşim Kavramları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Etkileşim teknikleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Etkili görselleştirmeler tasarlama Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Etkili görselleştirmeler tasarlamaya devam Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Makale sunumları Makale taraması, sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Örnek Olay, Soru-Cevap
15 Proje sunumları Proje hazırlama, sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme
16 Yarıyıl sonu sınavına hazırlık Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 20 20
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 158
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,32
AKTS 6 AKTS