FBE1800 Tez Çalışması

24 AKTS - 0-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod FBE1800
Ad Tez Çalışması
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 24 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SEDAT UÇAR


Dersin Amacı

Tez aşamasında danışmanlık

Dersin İçeriği

Tezi ile ilgili her konuda danışmanlık saati.

Dersin Ön Koşulu

Tez aşamasında olmak

Kaynaklar

Tez ile ilgili çalışmalar

Notlar

Tez ile ilgili çalışmalar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Tezini başarı ile tamalamak
ÖÇ02 Haftalık tezin ilgili bölümleri üzerinde çalışmak
ÖÇ03 Tezinin ilgili bölümlerini yazmak
ÖÇ04 Tez verilerini analiz etmek


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen Bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar 3
PÖÇ02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fen eğitimi ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini etik çerçevesinde araştırı ve uygular. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
PÖÇ04 Belirsiz Lisans ve yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder. 4
PÖÇ05 Belirsiz Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar. 3
PÖÇ06 Belirsiz Fen eğitimi konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir. 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası düzeydeki fen eğitimine yönelik uygulamaları eleştirir. 3
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür. 5
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular. 1
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir. 4
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar. 4
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular. 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Fen Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerini geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir, süreç içinde sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler. 5
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili yeni ve özgün fikirler üretir, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır. 4
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fen eğitimi alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar. 5
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır 4
PÖÇ19 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Tez çalışması 1 Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
2 Tez çalışması 2 Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
3 Tez çalışması 3 Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
4 Tez çalışması 4 Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
5 Tez çalışması 5 Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
6 Tez çalışması 6 Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
7 Tez çalışması 7 Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
8 Tez çalışması 8 Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
9 Tez çalışması 9 Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
10 Tez çalışması 10 Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
11 Tez çalışması 11 Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
12 Tez çalışması 12 Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
13 Tez çalışması 13 Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
14 Tez çalışması 14 Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
15 Tez çalışması 15 Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
16 Tez çalışması 16 Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
17 Tez çalışması 17 Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Tartışma


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 38 532
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0 0
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 602
Toplam İş Yükü / 25 (s) 24,08
AKTS 24 AKTS