FBE813 İleri Araştırma Yöntemleri

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod FBE813
Ad İleri Araştırma Yöntemleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SEDAT UÇAR


Dersin Amacı

Nitel, nicel, ve karma arştırma yöntemlerini bilir ve uygular.

Dersin İçeriği

Eğitim araştırmalarından kullanılan yöntmler

Dersin Ön Koşulu

Yüksek lisans derecesine sahip olmak

Kaynaklar

Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (6th Edition) [Creswell, John W.

Notlar

Makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Eğitim araştırmaları desenlerini açıklar
ÖÇ02 Farklı desenleri kullanıldığı aratırmaları metodolojik olarak analiz eder
ÖÇ03 Kendi araştırma problemine uygun araştırma tasarımı yapar.
ÖÇ04 Araştırma önerisi geliştirir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen Bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar 5
PÖÇ02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fen eğitimi ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini etik çerçevesinde araştırı ve uygular. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
PÖÇ04 Belirsiz Lisans ve yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
PÖÇ05 Belirsiz Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
PÖÇ06 Belirsiz Fen eğitimi konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir. 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası düzeydeki fen eğitimine yönelik uygulamaları eleştirir. 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür. 5
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Fen Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerini geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir, süreç içinde sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili yeni ve özgün fikirler üretir, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır. 5
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fen eğitimi alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır
PÖÇ19 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Giriş, izlence Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım
2 Ataştırma deseni Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
3 Deneysel desen Frankel Ch 13 Creswell Ch 10 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Korelasyon Frankel Ch 15 Creswell Ch 11 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Nedensel karşılaştırma Frankel Ch 16 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Tarama Frankel Ch 17 Creswell Ch12 Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
7 Nitel araştırma Frankel Ch 18 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Vize sınavı Tüm okumalar Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
9 Gözlem ve mülakat Frankel Ch 19 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 İçerik analizi Frankel Ch 20 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Gömülü teori Creswell Ch13 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Eylem araştırması Frankel Ch 24 Creswell Ch 17 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Karma araştırma-1 Frankel Ch 23 Creswell Ch 16 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Karma araştırma-2 Frankel Ch 23 Creswell Ch 16 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Araştırma önerisi Makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Final sınavı Yıl içi okumalar Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
17 Final sınavı Yıl içi tartışmalar Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 9 9
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 197
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,88
AKTS 8 AKTS