FBE812 Student 2.0 ve 21.yy Becerileri Bağlamında STEm Eğitimi Örnek Uygulamaları

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod FBE812
Ad Student 2.0 ve 21.yy Becerileri Bağlamında STEm Eğitimi Örnek Uygulamaları
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. PINAR FETTAHLIOĞLU


Dersin Amacı

Lisansüstü öğrencilerin bilim teknoloji mühendislik ve matematik eğitiminin disiplinler arası çalışma sürecini anlamalarını, eğitim içinde kullanabilecek düzeyde bilgi, beceri ve farkındalık kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

STEM nedir ne değildir? STEM eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslar arası kapsamda yapılan çalışmaların 21.yy becerileri gelişimine ilişkin analizi

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Erduran, S., & Jiménez-Aleixandre, M. P. (2008). Argumentation in science education. Perspectives from classroom-Based Research. Dordre-cht: Springer.

Notlar

Erduran, S., Simon, S., & Osborne, J. (2004). TAPping into argumentation: Developments in the application of Toulmin's argument pattern for studying science discourse. Science education, 88(6), 915-933.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 STEM eğitiminin ne olduğunu anlar,
ÖÇ02 STEM eğitimi ile ilgili dünya ve Türkiye geçmişini anlar,
ÖÇ03 STEM eğitiminde dikkat dilmesi gereken özellikleri bilir ve uygular,
ÖÇ04 STEM eğitiminde örnek etkinlik hazırlamayı bilir ve uygular
ÖÇ05 STEM eğitimine yönelik bir ders planı hazırlar, uygular ve rapor eder. ·


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen Bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar 5
PÖÇ02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fen eğitimi ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini etik çerçevesinde araştırı ve uygular. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar. 3
PÖÇ04 Belirsiz Lisans ve yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder. 3
PÖÇ05 Belirsiz Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar. 3
PÖÇ06 Belirsiz Fen eğitimi konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir. 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası düzeydeki fen eğitimine yönelik uygulamaları eleştirir.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular. 3
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Fen Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerini geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir, süreç içinde sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili yeni ve özgün fikirler üretir, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fen eğitimi alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır
PÖÇ19 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin işlenişi ve içeriği hakkında genel bilgilendirme ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
2 STEM nedir? açıklaması ve tartışılması ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
3 STEM ve 21.yy becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
4 STEM eğitimi ve FEN arasındaki ilişkinin incelenmesi ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
5 STEM Eğitimi ve mühendislik arasındaki ilişkinin incelenmesi ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
6 STEM eğitimi ve matematik arasındaki ilişkinin incelenmesi ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
7 STEM eğitimi ve teknoloji arasındaki ilişkinin incelenmesi ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
8 ara sınavların yapılması sınava hazırlık çalışmalarının yapılması Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Mühendislik tasarımı yoluyla entegre STEM öğrenimini ilerletmek: Altıncı sınıf öğrencilerinin depreme dayanıklı bina tasarımı ve inşası ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
10 STEM Eğitiminin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine ve STEM Algılarına Etkisi ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
11 Education Program STEM'i Okulların Ötesine Taşımak: Öğrencilerin Okul Dışı STEM Eğitim Programına İlişkin Algıları ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
12 örnek uygulama yapma-I ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
13 örnek uygulama yapma-II ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
14 sunum yapma-III ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
15 sunum yapma -IV ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
16 sunum yapma -V ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
17 final sınavlarının yapılması final sınavları için ön hazırlık çalışmalarının yapılması Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 9 9
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 197
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,88
AKTS 8 AKTS