FBE810 Nitel Veri Analizi

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod FBE810
Ad Nitel Veri Analizi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. PINAR FETTAHLIOĞLU


Dersin Amacı

Lisansüstü öğrencilerin nitel araştırma tekniklerini öğrenmelerini sağlamak, fen eğitiminde nitel araştırmaya dayalı küçük bir projeyi planlama becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Derste öncelikle Nitel araştırmanın tanımı ve bilimsel araştırma geleneğindeki yeri tartışılacaktır. Sonraki aşamada, nitel araştırmanın özellikleri ve çeşitleri (fenemonoloji, kuram oluşturma, etnografya, durum araştırması, eylem araştırması)ile ilgili bilgi verilecek ve örnekler sınıf içinde paylaşılacaktır. Bir sonraki aşamadasüreç üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda nitel araştırmanın planlanması, araştırma sorularının oluşturulması, veri toplama yöntemleri, geçerlik ve güvenirlik, veri analizi ve nitel araştırma sonuçlarının kullanılması konuları üzerinde uygulamalı olarak durulacaktır

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Ersoy, A., Akbaba, Altun, S. (2021). Nitel Veri Analizi, Pegema yayıncılık

Notlar

Hanson, W. E., Creswell, J. W., Clark, V. L. P., Petska, K. S., & Creswell, J. D. (2005). Mixed methods research designs in counseling psychology. Journal of counseling psychology, 52(2), 224.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Nitel araştırmanın hangi kuramlara dayandığını açıklar.
ÖÇ02 Nitel araştırmanın temel prensiplerini ifade eder.
ÖÇ03 Nitel araştırmanın uygulama basamaklarını anlar.
ÖÇ04 Örnek bir nitel araştırma deseni hazırlar, uygular ve raporlaştırır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen Bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar 5
PÖÇ02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fen eğitimi ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini etik çerçevesinde araştırı ve uygular. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
PÖÇ04 Belirsiz Lisans ve yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
PÖÇ05 Belirsiz Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
PÖÇ06 Belirsiz Fen eğitimi konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar. 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası düzeydeki fen eğitimine yönelik uygulamaları eleştirir.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür. 4
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular. 3
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular. 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Fen Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerini geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir, süreç içinde sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili yeni ve özgün fikirler üretir, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır. 4
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fen eğitimi alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar. 4
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır
PÖÇ19 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Nitel Araştırma Desen ve Yöntemleri ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
2 Nitel Araştırmada Süreci ve Örneklem Seçimi -I ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
3 Nitel Araştırmada Veri Toplama Araçları I- Görüşme ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
4 Nitel Araştırmada Veri Toplama Araçları II- Görüşme ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
5 Nitel Araştırmada Veri Toplama Araçları I-Gözlem ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
6 Ara sınavların yapılması sınava hazırlık çalışmalarının yapılması Ölçme Yöntemleri:
Ödev
7 Nitel Araştırmada Veri Toplama Araçları I- Dokümanlar ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
8 Nitel Araştırmada Veri Analizi ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
9 Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
10 Örnek uygulama yapılması ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
11 Materyallerin uygulanması, Final raporunun yazımı, geri bildirimlerin verilmesi ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
12 Materyallerin uygulanması, Final raporunun yazımı, geri bildirimlerin verilmesi-II ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
13 Materyallerin uygulanması, Final raporunun yazımı, geri bildirimlerin verilmesi-III ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
14 Materyallerin uygulanması, Final raporunun yazımı, geri bildirimlerin verilmesi-IV ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
15 Materyallerin uygulanması, Final raporunun yazımı, geri bildirimlerin verilmesi-V ilgili bölüm okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
16 final sınavları için ön hazırlık çalışmalarının yapılması sınava hazırlık çalışmaları Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 final sınavı uygulamasının yapılması sınava hazırlık çalışmaları Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 9 9
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 197
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,88
AKTS 8 AKTS