FBE808 Bilim İletişimi

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod FBE808
Ad Bilim İletişimi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SEDAT UÇAR


Dersin Amacı

Bu ders bilim iletişimi ile bilim iletişimi ve öğretimi etkileşimi konularına giriş niteliğindedir. Ayrıca bu ders, bilimsel araştırmaların genel kitlelerin yanı sıra K-12'ye özel nasıl aktarılacağına odaklanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bilimiletişimi kuramları ve fen öğretiminde bilimiletişimi katkısı.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Makaler

Notlar

Bowater, L., & Yeoman, K. (2012). Science Communication (1st ed.). Wiley. Retrieved from https://www.perlego.com/book/1003173/science-communication-a-practical-guide-for-scientists-pdf


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrenciler bilim iletişimi çalışmalarındaki temel kuram ve kavramlara açıklayabilecek.
ÖÇ02 - Öğrenciler, giderek küreselleşen bir bağlamda bilim iletişiminin siyasi boyutu üzerine eleştirel bir şekilde düşünebilecek.
ÖÇ03 - Öğrenciler bilim iletişimi için kitlelerin çeşitliliğinin farkında olacaklardır.
ÖÇ04 - Öğrenciler bilimin iletilebileceği çeşitli kanallar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. K-12 için stratejik mesaj oluşturma sürecini tanımlayabileceklerdir.
ÖÇ05 - Fen öğretimi açısında kamuya erişim türlerini tanımlayabileceklerdir.
ÖÇ06 - Araştırmalarını K-12 için bir halka erişim deneyimine dönüştürebileceklerdir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen Bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar 5
PÖÇ02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fen eğitimi ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini etik çerçevesinde araştırı ve uygular.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
PÖÇ04 Belirsiz Lisans ve yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder. 4
PÖÇ05 Belirsiz Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar. 5
PÖÇ06 Belirsiz Fen eğitimi konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası düzeydeki fen eğitimine yönelik uygulamaları eleştirir. 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür. 4
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular. 5
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Fen Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerini geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir, süreç içinde sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili yeni ve özgün fikirler üretir, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fen eğitimi alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır
PÖÇ19 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İletişim Kavramı Ders izlencesi İletişim Sosyolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Bilim İletişimi • Burns, T. W., O'Connor, D. J., & Stocklmayer, S. M. (2003). Science communication: a contemporary definition. Public Understanding of Science, 12(2), 183-202. • Mulder, H., Longnecker, N., & Davis, L.S. (2008). The State of Science Communication Programs at Universities Around the World. Science Communication, 30, 277 - 287. • Dijkstra, A. M., de Bakker, L., van Dam, F., & Jensen, E. A. (2020). Setting the scene. In F. van Dam, L. de Bakker, A. M. Dijkstra, & E. A. Jensen (Eds.), Science communication. An introduction (pp. 1-17). World Scientific Publishing Co. Pte Ltd. https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789811209888_0001 • Stocklmayer, S., & Bryant, C. (2012). Science and the public—What should people know? International Journal of Science Education, Part B, 2(1), 81-101. doi: 10.1080/09500693.2010.543186 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Çerçeveleme ve önceleme • Berland, L.K. and Hammer, D. (2012), Framing for scientific argumentation. Journal of Research in Science Teaching, 49: 68-94. https://doi.org/10.1002/tea.20446 • Carver, R. B.; Wiese, E. F. & Breivik, J. (2014). Frame Analysis in Science Education: A Classroom Activity for Promoting Media Literacy and Learning about Genetic Causation, International Journal of Science Education, Part B, 4:3, 211-239, DOI: 10.1080/21548455.2013.797128 • Chong, D., & Druckman, J. N. (2007). Framing Theory. Annual Review of Political Science, 10(1), 103-126. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.072805.103054 • Druckman, J. N., & Lupia, A. (2017). Using Frames to Make Scientific Communication More Effective. In K. H. Jamieson, D. M. Kahan, & D. A. Scheufele (Eds.), The Oxford Handbook of the Science of Science Communication. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190497620.013.38 • Önceleme: http://yenimedya.info/2020/04/11/priming/ • Çerçeveleme: http://yenimedya Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Bilim İletişimi ve bilim öğretimi • Baram-Tsabari, A. and Osborne, J. (2015), Bridging science education and science communication research. J Res Sci Teach, 52: 135-144. https://doi.org/10.1002/tea.21202 • Kohen, Z. and Dori, Y.J. (2019), Toward narrowing the gap between science communication and science education disciplines. Rev Educ, 7: 525-566. https://doi.org/10.1002/rev3.3136 • Nielsen, K. H. (2013). Scientific communication and the nature of science. Science & Education, 22(9), 2067-2086. • Strauss, J., Shope III, R. E., & Terebey, S. (2005). Science Communication Versus Science Education: The Graduate Student Scientist As A K-12 Classroom Resource. Journal of College Teaching & Learning (TLC), 2(6). https://doi.org/10.19030/tlc.v2i6.1831 Ek okumalar • Falade, B. A., & Bauer, M. W. (2018). ‘I have faith in science and in God’: Common sense, cognitive polyphasia and attitudes to science in Nigeria. Public Understanding of Science, 27(1), 29-46. • Meyer, G. (2016). In science communication, why does the idea of a public deficit always return? Public Understanding of Science, 25(4), 433-446. • Bauer, M. W. (2009). The evolution of public understanding of science—discourse and comparative evidence. Science, technology and society, 14(2), 221-240. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Okul Dışı Öğrenme ve bilim iletişimi Banks, J., Au, K., Ball, A. F., Bell, P., Gordon, E., Gutierrez, K., … Zhou, M. (2007). Learning in and out of school in diverse environments: Life-Long, Life-Wide, Life-Deep. The LIFE Center (The Learning in Informal and Formal Environments Center), University of Washington National Research Council. (2009). Learning Science in Informal Environments: People, Places, and Pursuits. Washington, D.C., United States: National Academies Press. https://doi.org/10.17226/12190 Needham, C., McCallie, E., Bell, L., Lohwater, T., Falk, J., Lehr, J., … Wiehe, B. (2009). Many Experts, Many Audiences: Public Engagement with Science and Informal Science Education. A CAISE Inquiry Group Report. Washington, D.C., United States. Retrieved from http://digitalcommons.calpoly.edu/eth_fac/12/ Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Bilim öğretiminde sosyal medya Klar S, Krupnikov Y, Ryan JB, et al. (2020) Using social media to promote academic research: Identifying the benefits of twitter for sharing academic work. PLoS ONE 15(4): e0229446. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229446. Mueller-Herbst JM, Xenos MA, Scheufele DA, et al. (2020) Saw It on Facebook: The Role of Social Media in Facilitating Science Issue Awareness. Social Media and Society 6(2). https://doi.org/10.1177/2056305120930412. Huber, B., Barnidge, M., Gil de Zúñiga, H., & Liu, J. (2019). Fostering public trust in science: The role of social media. Public Understanding of Science, 28(7), 759–777. https://doi.org/10.1177/0963662519869097 Carr, C. T., & Hayes, R. A. (2015). Social Media: Defining, Developing, and Divining. Atlantic Journal of Communication, 23(1), 46-65. https://doi.org/10.1080/15456870.2015.972282 QUEST: toolkit for science communication on social media https://questproject.eu/toolkits/ Bucchi, M., & Saracino, B. (2016). “Visual Science Literacy” Images and Public Understanding of Science in the Digital Age. Science Communication, 38(6), 812-819. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Kapsayıcı bilim iletişimi Dawson, E. (2014). Equity in informal science education: Developing an access and equity framework for science museums and science centres. Studies in Science Education, 50(2), 209-247. https://doi.org/10.1080/03057267.2014.957558 Dawson, E. (2014). “Not designed for us”: How science museums and science centers socially exclude low-income, minority ethnic groups. Science Education, 98(6), 981-1008. https://doi.org/10.1002/sce.21133 DiCenzo, C., Menezes, S., Smith, H., Murray-Johnson, K., Azizi, M., & McDuffie, K. (2021). Inclusive science communication starter kit. Metcalf Institute, University of Rhode Island. https://inclusivescicomm.org/resources/ Falling Walls Foundation. (2020). Breaking the wall to astronomy for the vision-impaired. YESTEM Project UK Team. (2020). The Equity Compass: A tool for supporting socially just practice. https://www.yestem.org Ek okumalar Judd, K., & McKinnon, M. (2021). A Systematic Map of Inclusion, Equity and Diversity in Science Communication Research: Do We Practice what We Preach? Frontiers In Communication, 6. https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.744365 Milani, E., Ridgway, A., Wilkinson, C. & Weitkamp, E. (2021). Reaching Underserved Audiences: How Science Communicators are Making New Connections Using Innovative Techniques. https://www.rethinkscicomm.eu/projectdeliverables/ https://youtu.be/eWcUEnDbku8 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara sınav Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Filimler, Bilimkurgu, Sanat https://youtu.be/oLCTJQ-GCLQ https://youtu.be/i73J7rNEJsk Gouyon, J. B. (2016). Science and film-making. Public Understanding of Science, 25(1), 17-30. Rose, C. (2003). How to teach biology using the movie science of cloning people, resurrecting the dead, and combining flies and humans. Public Understanding of Science, 12(3), 289-296. Asimov, I. (1965, June). Future? Tense! The Magazine of Fantasy & Science Fiction, 100-109. Reinsborough, M. (2017). Science fiction and science futures: Considering the role of fictions in public engagement and science communication work. Journal of Science Communication, 16(4), 1–8. https://doi.org/10.22323/2.16040307 https://youtu.be/1SuJlqtB6UQ https://youtu.be/kT4RhR6Pvfc https://youtu.be/64XSRbal-YA https://youtu.be/Jz7shk3ymzs https://youtu.be/96jYktj1l14 [1] Vint, S. (2021). Science fiction. MIT Press. https://ieeexplore.ieee.org/book/9374190 [2] ASU Center for Science and the Imagination: https://csi.asu.edu/about-us/ [3] Shelley, M. (2017). Frankenstein: Annotated for scientists, engineers, and creators of all kinds. D. H. Guston, E. Finn, & J. S. Robert (Eds.). MIT Press. (Original work published 1818) Further reading Reinsborough, M. (2017). Science fiction and science futures: Considering the role of fictions in public engagement and science communication work. Journal of Science Communication, 16(04), C07. https://doi.org/10.22323/2.16040307 [1] Kirby, D. & Ockert, I. (2021). Science and technology in film: Themes and representations. In M. Bucchi & B. Trench (Eds.), Routledge Handbook of Public Communication of Science and Technology (3rd ed., pp. 77-96). Routledge. [2] Haynes, R. D. (1994). From Faust to Strangelove. Johns Hopkins University Press. [3] Haynes, R. D. (2016). Whatever happened to the ‘mad, bad’ scientist? Overturning the stereotype. Public Understanding of Science, 25(1), 31–44. https://doi.org/10.1177/0963662514535689 [4] Chin, J. M. & Workewych, L. (2016). The CSI Effect. In Oxford Handbooks Online. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199935352.013.28 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Kültür ve Bilim sermayesi Archer, L., DeWitt, J., & Willis, B. (2014). Adolescent boys’ science aspirations: Masculinity, capital, and power. Journal of Research in Science Teaching, 51(1), 1–30. https://doi.org/10.1002/tea.21122 Archer, L., Dawson, E., DeWitt, J., Seakins, A., & Wong, B. (2015). “Science capital”: A conceptual, methodological, and empirical argument for extending Bourdieusian notions of capital beyond the arts. Journal of Research in Science Teaching, 52(7), 922–948. https://doi.org/10.1002/tea.21227 Archer, L., DeWitt, J., Osborne, J., Dillon, J., Willis, B., & Wong, B. (2012). Science aspirations, capital, and family habitus. American Educational Research Journal, 49(5), 881–908. https://doi.org/10.3102/0002831211433290 Jensen, E., & Wright, D. (2015). Critical Response to Archer et al. (2015) “Science capital”: A conceptual, methodological, and empirical argument for extending Bourdieusian notions of capital beyond the arts. Science Education, 99(6), 1143–1146. https://doi.org/10.1002/sce.21208 Ek okuma Guenther, L., Weingart, P., & Meyer, C. (2018). “Science is everywhere, but no one knows it”: assessing the cultural distance to science of rural South African publics. Environmental Communication, 12(8), 1046-1061. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Bilim iletişimi ve cinsiyet Mostafa T (2019) Why don’t more girls choose to pursue a science career? PISA in Focus. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/02bd2b68-en. [12] Chimba, M., & Kitzinger, J. (2010). Bimbo or boffin? Women in science: An analysis of media representations and how female scientists negotiate cultural contradictions. Public Understanding of Science, 19(5), 609–624. https://doi.org/10.1177/0963662508098580 [13] Crettaz von Roten, F. (2011). Gender Differences in Scientists’ Public Outreach and Engagement Activities. Science Communication, 33(1), 52–75. https://doi.org/10.1177/1075547010378658 [14] Demailly Z, Brulard G, Selim J, et al. (2020) Gender differences in professional social media use among anaesthesia researchers. British Journal of Anaesthesia 124(3): e178–e184. https://doi.org/10.1016/j.bja.2019.12.030. [15] Ke Q, Ahn YY and Sugimoto CR (2017) A systematic identification and analysis of scientists on Twitter. PLoS ONE 12(4): e0175368. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175368 Lewenstein, B. (2019). The need for feminist approaches to science communication. Journal of Science Communication, 18(4), C01. https://doi.org/10.22323/2.18040301 Mitchell, M., & McKinnon, M. (2019). ‘Human’ or ‘objective’ faces of science? Gender stereotypes and the representation of scientists in the media. Public Understanding of Science, 28(2), 177–190. https://doi.org/10.1177/0963662518801257 Previs, K. K. (2016). Gender and Race Representations of Scientists in Highlights for Children: A Content Analysis. Science Communication, 38(3), 303–327. https://doi.org/10.1177/1075547016642248 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Karar vericiler açısından bilim iletişimi https://youtu.be/TIuoMxs0CwU https://youtu.be/0FF270a8194 https://youtu.be/-geJu46wHiA Suhay, E., Cloyd, E., Heath, E., & Nash, E. (2019). Recommended Practices for Science Communication with Policymakers [Report]. American University School of Public Affairs, AAAS, & Durham University. https://www.american.edu/spa/scicomm/recommended-practices-intro.cfm Suhay, E. (2017). The Politics of Scientific Knowledge. In Nussbaum, J. F. (Ed.) Oxford Research Encyclopedia of Communication. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.107 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Bilim iletişiminin muhatapları kimlerdir? Burns, M., & Medvecky, F. (2018). The disengaged in science communication: How not to count audiences and publics. Public Understanding of Science, 27(2), 118-130. Guenther, L., Weingart, P., & Meyer, C. (2018). “Science is everywhere, but no one knows it”: assessing the cultural distance to science of rural South African publics. EnvironmentalCommunication, 12(8), 1046-1061. Bucchi, M. (1996). When scientists turn to the public: Alternative routes in science communication. Public Understanding of Science, 5(4), 375. Andrews, E., Weaver, A., Hanley, D., Shamatha, J., & Melton, G. (2005). Scientists and public outreach: Participation, motivations, and impediments. Journal of Geoscience Education, 53(3), 281-293. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Bilimsel okuryazlık ve bilim iletişimi. Thomas, Geoffrey;, and John Durant. 1987. ‘Issues and Perspectives Why Should We Promote the Public Understanding of Science ?’ Scientific Literacy Papers: A Journal of Research in Science, Education and Research Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Eğitsel oyunlar ve bilim iletişimi https://www.scicommbites.org/post/the-gamification-of-science-communication https://www.meeplemountain.com/articles/board-games-as-science-communication/ https://www.seamonster.co.za/visualisation-gamification-and-science-communication/ Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Final sınavı Projeörnekleri makaleler Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
17 Final sınavı Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 9 9
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 197
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,88
AKTS 8 AKTS