FBE807 Sorgulamaya Dayalı Öğrenme

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod FBE807
Ad Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. ÖZGECAN TAŞTAN KIRIK


Dersin Amacı

Bu ders kuramsal ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kuramsal bölümde öğrenciler sorgulamaya dayalı öğrenmenin kuramsal temelini ve genel özelliklerini kavrayacaklardır. Uygulama bölümünde ise öğrenciler fen eğitiminde sorgulamaya dayalı öğretim üzerine literatür taraması yaparak ortaokul fen dersinde bir konunun öğretiminde sorgulamaya dayalı öğrenme ortamı tasarlayacak ve yöntemin uygulamasını gerçekleştirecektir. Uygulama süreciyle hedeflenen, öğrencinin yöntemi deneyimlemesi ve çalışmasını bilimsel bir araştırmaya dönüştürerek makale formatında raporlaştırmasıdır.

Dersin İçeriği

Sorgulamaya dayalı öğrenmenin savunucuları (Dewey, Piaget, Vygotsky ve Bruner), sorgulama dayalı öğrenme modelleri (Öğrenme halkası, 5E ve Süreç Odaklı Rehberli Sorgulamayla Öğrenme), bilimsel akıl yürütme becerileri, sorgulamaya dayalı öğrenmede değerlendirme, fen öğretmeni eğitiminde sorgulamaya dayalı öğrenme

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Tsivitanidou, O. E., Gray, P., Rybska, E., Louca, L., & Constantinou, C. P. (Eds.). (2018). Professional development for inquiry-based science teaching and learning. Springer International Publishing. Kuhlthau, C. C., Leslie, K. M., & Ann, K. C. (2007). Guided inquiry (learning in the 21st). Libraries Unlimited

Notlar

İlgili makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sorgulamaya dayalı öğrenmenin içerdiği aşamaları açıklar.
ÖÇ02 Sorgulamaya dayalı öğrenme modellerini tanır.
ÖÇ03 Fen eğitiminde sorgulamaya dayalı öğrenme üzerine yapılmış güncel araştırmaları değerlendirir.
ÖÇ04 Bilimsel akıl yürütme becerilerini kullanmayı gerektiren etkinlikler hazırlar.
ÖÇ05 Sorgulamaya dayalı öğrenmenin etkilerine ilişkin bir bilimsel araştırma yürütür, makalesini yazar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen Bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar 3
PÖÇ02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fen eğitimi ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini etik çerçevesinde araştırı ve uygular. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar. 4
PÖÇ04 Belirsiz Lisans ve yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder. 3
PÖÇ05 Belirsiz Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
PÖÇ06 Belirsiz Fen eğitimi konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası düzeydeki fen eğitimine yönelik uygulamaları eleştirir. 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür. 5
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular. 4
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir. 4
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Fen Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerini geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir, süreç içinde sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler. 4
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili yeni ve özgün fikirler üretir, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır. 4
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fen eğitimi alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar. 5
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır 4
PÖÇ19 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır 4
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ders hakkında bilgilendirme Ön hazırlık yok. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Dewey, Piaget İlgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Vygotsky, Bruner, Karplus, Lawson İlgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
4 Sorgulamaya dayalı öğrenme ve öğretme nedir? İlgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
5 Devam: Sorgulamaya dayalı öğrenme ve öğretme nedir? İlgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
6 Rehberli sorgulamayla öğrenme İlgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
7 Rehberli sorgulamayla öğrenmenin teorik temelleri İlgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
8 Devamı: Rehberli sorgulamayla öğrenmenin teorik temelleri İlgili bölümlerin okunması Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Rehberli sorgulamada değerlendirme İlgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
10 Öğrenme Halkası - Karplus İlgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
11 5E moeli İlgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
12 Süreç Odaklı Rehberli Sorgulamayla Öğrenme (POGIL) İlgili bölümlerin okunması Sorgulamaya dayalı öğrenme etkinlikleri hazırlanması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
13 Devamı: Süreç Odaklı Rehberli Sorgulamayla Öğrenme (POGIL) İlgili bölümlerin okunması Araştırmanın yürütülmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
14 Fen eğitiminde sorgulamaya dayalı öğrenmeyle ilgili güncel araştırmalar Son 5 yıllık literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
15 Devamı: Fen eğitiminde sorgulamaya dayalı öğrenmeyle ilgili güncel araştırmalar Son 5 yıllık literatür taraması Makalenin yazılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 FİNAL HAFTASI Final ödevi teslim Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 FİNAL final ödevi Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 9 9
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 197
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,88
AKTS 8 AKTS