FBE805 Fen Eğitiminde Yaratıcı Düşünme

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod FBE805
Ad Fen Eğitiminde Yaratıcı Düşünme
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. FATİH MATYAR


Dersin Amacı

Fen eğitiminde yaratıcılık, yaratıcı düşünme ve yaratıcılığı etkileyen değişkenlerin ne olduğu tanıtılarak, yaratıcılıkta zeka ve bilginin öneminin öğretilmesi, yaratıcı düşünme tekniklerinin öğretimini amaçlar.

Dersin İçeriği

Bilimsel yaratıcılığın tanımı, bilimsel yaratıcılığı etkileyen faktörler, bilimsel yaratıcılığın fen eğitimi programındaki yeri, bilimsel yaratıcılık ve fen eğitim ilişkisi, bilimsel yaratıcılığın ölçülmesi, bilimsel yaratıcılığı geliştirme etkinlikleri.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Yaratıcı Düşünme Sanatı -Pegasus Yayınları (Yazar: Rod Judgins)

Notlar

Yaratıcı Düşünce -Koridor Yayıncılık- Michael Michalko


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Fen Eğitiminde yaratıcılığın önemini ve amacını açıklar
ÖÇ02 Fen eğitimde bilimsel yaratıcılığın öğretiminin önemini bilir.
ÖÇ03 Fen derslerinde bilimsel yaratıcılığın öğrenci başarısına etkisini bilir
ÖÇ04 Fen öğretiminde bilimsel yaratıcılığı geliştirme tekniklerini bilir
ÖÇ05 Fen öğretiminde yaratıcılık ve bilimsel süreç becerilerini bilir
ÖÇ06 Bilimsel yaratıcılık ve bilimin doğası ilişkisini bilir
ÖÇ07 Fen dersine yönelik bir bilimsel yaratıcılıkla ilgili ders planı hazırlamayı bilir
ÖÇ08 Hazırladığı ders planını sunar
ÖÇ09 Bilimsel yaratıcılığın ölçer


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen Bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar 3
PÖÇ02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fen eğitimi ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini etik çerçevesinde araştırı ve uygular. 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
PÖÇ04 Belirsiz Lisans ve yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
PÖÇ05 Belirsiz Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar. 5
PÖÇ06 Belirsiz Fen eğitimi konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası düzeydeki fen eğitimine yönelik uygulamaları eleştirir.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür. 3
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar. 4
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular. 3
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Fen Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerini geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir, süreç içinde sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler. 3
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili yeni ve özgün fikirler üretir, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fen eğitimi alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır
PÖÇ19 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Bilimsel yaratıcılık nedir? ilgili konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Bilimsel ve sanatsal yaratıcılık nedir? ilgili konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Bilimsel yaratıcılığı etkileyen faktörler ilgili konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Yaratıcılık ve fen eğitimi ilgili konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Yaratici düsünme becerisi ilgili konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Yaratıcı düşünme becerisi alt boyutları ilgili konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Akıcılık, esneklik, ayrıntılılık, orjinallik ilgili konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara sınav Tüm konuların çalışılması Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
9 Bilimsel yaratıcılık ve fen eğitim ilişkisi ilgili konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Yaratıcılık ve bilimin doğası ilgili konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Yaratıcılık ve çevre ilişkisi ilgili konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Yaratıcılık ve Bilimsel süreç becerileri ilgili konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Yaratıcı düşünmeye yönelik fen dersi planlama ilgili konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Yaratıcı düşünmeye yönelik fen dersi sunma ilgili konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Yaratıcı düşünme ölçekleri ilgili konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yaratıcı düşünme ölçeklerinin yaygınlığı ilgili konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
17 Yarıyıl Sonu Sınavı Tüm konuların çalışılması Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 9 9
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 197
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,88
AKTS 8 AKTS