FBE803 Fen Eğitiminde Çevre Biyoteknolojisi

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod FBE803
Ad Fen Eğitiminde Çevre Biyoteknolojisi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. OSMAN GÜLNAZ


Dersin Amacı

çevre eğitiminde biyotenlojik uygulamlar

Dersin İçeriği

çevre biyoteknolojisi ve eğitim

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

çevre bilimi ders notu

Notlar

internetten araştırma


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 biyoteknolojinin çevre eğitiminde yerini açıklar
ÖÇ02 çevre eğitimini anlar ve açıklar
ÖÇ03 fen eğitiminde biyoteknolojinin yerini açıklar
ÖÇ04 biyoteknolojinin çalışma alanlarını açıklar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen Bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar 4
PÖÇ02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fen eğitimi ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini etik çerçevesinde araştırı ve uygular. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar. 4
PÖÇ04 Belirsiz Lisans ve yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
PÖÇ05 Belirsiz Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
PÖÇ06 Belirsiz Fen eğitimi konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası düzeydeki fen eğitimine yönelik uygulamaları eleştirir.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür. 4
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular. 5
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular. 5
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Fen Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerini geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir, süreç içinde sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili yeni ve özgün fikirler üretir, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fen eğitimi alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar. 5
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır
PÖÇ19 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır 4
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 çevre kirliliği ders notu Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
2 halk sağlığı ders notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 küresel ısınma ders notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 küresel iklim değişikliği ders notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 su kirliliği ders notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 hava kirliliği ders notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 toprak kirliliği ders notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Vize sınav ders notu Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 nükleer enerji ders notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 biyoçeşitlilik ders notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 çevre kirliliğinin önlenmesinde biyoteknoloji ders notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 atık su arıtma tesisleri ders notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 anaerobik arıtma tesisleri ders notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 çevre eğitimi ders notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 okulda çevreci uygulamlar ders notu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 çevre uygulaması ödev ders notu Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
17 Final sınavı ders notu Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 9 9
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 197
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,88
AKTS 8 AKTS