FBE802 Ugulamalı Nicel Veri Analizi (Z)

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod FBE802
Ad Ugulamalı Nicel Veri Analizi (Z)
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. PINAR FETTAHLIOĞLU


Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin karşılaştıkları araştırma sorularına bağlı olarak uygun analizleri seçebilmeleri, çok değişkenli analizlerle ilgili olarak SPSS paket programını kullanabilmeleri ve uygun bir şekilde rapor yazabilmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu derste çok değişkenli istatistiksel tekniklerin varsayımları, MANOVA, basit ve çoklu doğrusal regresyon, lojistik regresyon, karışık ölçümlerde iki yönlü ANOVA, parametrik olmayan teknikler ve faktör analizi konuları üzerinde durulacaktır.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Howell, D. C. (2016). Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences. Cengage Learning, Boston, MA. Büyüköztürk, Ş.(2017). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum (23.baskı). PegemA Yayıncılık: Ankara Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö, Köklü, N.(2016). Sosyal Bilimler için İstatistik. (18. Baskı) PegemA Yayıncılık: Ankara Büyüköztürk, Ş.,Güçlü, Ş., Çokluk, Ö, (2016). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları (6. Baskı). PegemA Yayıncılık: Ankara

Notlar

Büyüköztürk, Ş.(2017). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum (23.baskı). PegemA Yayıncılık: Ankara Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö, Köklü, N.(2016). Sosyal Bilimler için İstatistik. (18. Baskı) PegemA Yayıncılık: Ankara Büyüköztürk, Ş.,Güçlü, Ş., Çokluk, Ö, (2016). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları (6. Baskı). PegemA Yayıncılık: Ankara


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 İstatistik alanında ileri düzey kavramları açıklar
ÖÇ02 İleri düzey istatistik analizler yapar
ÖÇ03 Analiz sonuçlarında elde ettiği tabloları yorumlar
ÖÇ04 Elde ettiği sonuçları raporlaştırır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen Bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar 5
PÖÇ02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fen eğitimi ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini etik çerçevesinde araştırı ve uygular.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
PÖÇ04 Belirsiz Lisans ve yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
PÖÇ05 Belirsiz Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
PÖÇ06 Belirsiz Fen eğitimi konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası düzeydeki fen eğitimine yönelik uygulamaları eleştirir.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür. 5
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir. 4
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Fen Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerini geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir, süreç içinde sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili yeni ve özgün fikirler üretir, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fen eğitimi alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar. 5
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır
PÖÇ19 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 çok değişkenli istatistiksel tekniklerin varsayımları, uygulamalı hazırlık -ÖDEV Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
2 MANOVA-I, uygulamalı hazırlık -ÖDEV Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
3 MANOVA-II uygulamalı hazırlık -ÖDEV Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
4 basit ve çoklu doğrusal regresyon-I uygulamalı hazırlık -ÖDEV Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
5 arasınav Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev
6 lojistik regresyon,-I uygulamalı hazırlık -ÖDEV uygulamalı hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
7 karışık ölçümlerde iki yönlü ANOVA-I uygulamalı hazırlık -ÖDEV Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
8 karışık ölçümlerde iki yönlü ANOVA,-II uygulamalı hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
9 parametrik olmayan teknikler-I uygulamalı hazırlık -ÖDEV Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
10 parametrik olmayan teknikler-II uygulamalı hazırlık -ÖDEV Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
11 faktör analizi uygulamalı hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
12 açımlayıcı fakktör analiz uygulamalı hazılık Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
13 AFA açımlayıcı faktör analizi uygulamalı hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
14 Doğrulayıcı Faktör analizz uygulamalı hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
15 DFA doğrulayıcı faktör analizi uygulamalı hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
16 DFA-III doğrulayıcı faktör analizi uygulamalı hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
17 GENEL DEĞERLENDİRME uygulamalı hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 9 9
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 197
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,88
AKTS 8 AKTS