FBE801 Fen Bilimleri Eğitiminde Alan Araştırmaları ve Etik (Z)

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod FBE801
Ad Fen Bilimleri Eğitiminde Alan Araştırmaları ve Etik (Z)
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. ÖZGECAN TAŞTAN KIRIK


Dersin Amacı

Fen eğitimi alanında öne çıkan araştırma konularına ilişkin, uluslararası bağlamda önemli görülen dergilerde yayınlanmış güncel (son 5 yılı kapsayan) uluslararası makaleler incelenerek öğrencilerin bu konulara ilişkin kavramsal temellerini geliştirmek ve uluslararası alanyazındaki eğilimleri tespit etmek amaçlanmaktadır. Böylece öğrencilerin fen eğitimi alanında uluslararası literatüre katkı sağlayan çalışmaları görmesi, alanda öne çıkan problemleri fark etmesi ve kendi tez konularına ilişkin sınırlarını belirleyebilmeleri beklenmektedir.

Dersin İçeriği

Fen kavramlarının öğretimi, kavram yanılgıları ve kavramsal değişim, sosyo-bilimsel konular, fen eğitiminde ilgi, tutum, motivasyon, fen öğretiminde teknoloji kullanımı, sorgulamaya dayalı öğrenme, işbirlikli öğrenme, STEM eğitimi, bilimin doğası, fen eğitiminde cinsiyet, argümantasyon, dünyada fen eğitimi araştırmalarının son 5 yıldaki eğilimi

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Abell, S.K. & Lederman, N.G. (2007). Handbook of Research in Science Education. New York: Routledge.

Notlar

Taber, K. (2009). Progressing science education. Springer


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Fen eğitimi alanında en fazla çalışılan konu alanlarında, en yüksek etki değerine sahip 5 fen eğitimi dergisinde tarama yaparak fen eğitimi araştırmalarındaki son 5 yıllık eğilimleri ve ilgili konulardaki problemleri belirler.
ÖÇ02 Fen eğitimi alanındaki araştırmaların son 5 yıldaki eğilimini ortaya koyan bir makale yazar.
ÖÇ03 Araştırma literatüründe sistematik derlemelerin rolünü açıklar.
ÖÇ04 Fen eğitiminde yapılmış sistematik derlemeleri analiz eder.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen Bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar 5
PÖÇ02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fen eğitimi ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini etik çerçevesinde araştırı ve uygular.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
PÖÇ04 Belirsiz Lisans ve yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
PÖÇ05 Belirsiz Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
PÖÇ06 Belirsiz Fen eğitimi konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası düzeydeki fen eğitimine yönelik uygulamaları eleştirir. 3
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür. 5
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir. 5
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Fen Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerini geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir, süreç içinde sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili yeni ve özgün fikirler üretir, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fen eğitimi alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar. 3
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır 5
PÖÇ19 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır 4
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin işlenişi ve içeriği hakkında genel bilgilendirme Ön hazırlık yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım
2 Research in Science Education: Fen Eğitiminde Öğrenci Kavramaları ve Kavramsal Değişim Resaerch in Science Education dergisinde, verilen konuda son 5 yıldaki makalelerin içerik analizi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
3 Science Education: Fen Eğitiminde Tutum ve Motivasyon "Science Education" dergisinde, verilen konuda son 5 yıldaki makalelerin içerik analizi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
4 Science Education: Okul Dışı Fen Öğrenme "Science Education" dergisinde, verilen konuda son 5 yıldaki makalelerin içerik analizi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
5 International Journal of Science Education: Fen Eğitiminde Cinsiyet Sorunları "International Journal of Science Education" dergisinde, verilen konuda son 5 yıldaki makalelerin içerik analizi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
6 Research in Science Education: Çevre Eğitimi "Research in Science Education" dergisinde, verilen konuda son 5 yıldaki makalelerin içerik analizi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
7 Journal of Research in Science Teaching: Bilimsel okuryazarlık/Fen Okuryazarlığı "Journal of Research in Science Teaching" dergisinde, verilen konuda son 5 yıldaki makalelerin içerik analizi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
8 Devamı-Journal of Research in Science Teaching: Bilimsel okuryazarlık/Fen Okuryazarlığı "Journal of Research in Science Teaching" dergisinde, verilen konuda son 5 yıldaki makalelerin içerik analizi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
9 International Journal of Science Education: Sorgulamaya Dayalı Öğrenme "International Journal of Science Education" dergisinde, verilen konuda son 5 yıldaki makalelerin içerik analizi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
10 Journal of Research in Science Teaching: Bilimin Doğası "Journal of Research in Science Teaching" dergisinde, verilen konuda son 5 yıldaki makalelerin içerik analizi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
11 Research in Science Education: İşbirlikli öğrenme "Research in Science Education" dergisinde, verilen konuda son 5 yıldaki makalelerin içerik analizi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
12 Journal of Research in Science Teaching: Sosyobilimsel Konular "Journal of Research in Science Teaching" dergisinde, verilen konuda son 5 yıldaki makalelerin içerik analizi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
13 Research in Science Education: STEM Eğitimi Research in Science Education dergisinde, verilen konuda son 5 yıldaki makalelerin içerik analizi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
14 International Journal of Science Education: Argümantasyon International Journal of Science Education dergisinde, verilen konuda son 5 yıldaki makalelerin içerik analizi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
15 Final ödeviyle ilgili tartışma ve geribildirimler Final ödevi taslağının hazırlanması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
16 FINAL HAFTASI final ödevi Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 FINAL final ödevi Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 9 9
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 197
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,88
AKTS 8 AKTS