FBE800 Uzmanlık Alan Dersi (Z)

6 AKTS - 5-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod FBE800
Ad Uzmanlık Alan Dersi (Z)
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 5-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. ÖZGECAN TAŞTAN KIRIK


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencinin tez konusu olarak belirlediği alanla ilgili literatürü inceleyip konunun hangi değişkenler açısından ele alındığını belirlemesine, tez konusunu, yöntemini belirlemesine yardım etmek ve tez çalışması sırasında gereksinim duyduğu bilimsel rehberliği sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Öğrencinin tezini yürütmek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere yönelik teori ve uygulama

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Abell, S.K. & Lederman, N.G. (2007). Handbook of Research in Science Education. New York: Routledg

Notlar

Akpan, B. & Kennedy, T.J. (2020). Science Education in Theory and Practice: An Introductory Guide to Learning Theory. Springer


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Tez konusunu belirler.
ÖÇ02 Tez çalışması için uygun yönteme karar verir.
ÖÇ03 Tez çalışması için uygun veri toplama yöntem ve araçlarına karar verir.
ÖÇ04 Tez çalışması için uygun analiz yöntemlerine karar verir.
ÖÇ05 Tez çalışması kapsamında gerekli uygulamaları gerçekleştirir ve veri toplar.
ÖÇ06 Tez çalışması için topladığı verileri analiz ederek bulguları yorumlar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen Bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar 4
PÖÇ02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fen eğitimi ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini etik çerçevesinde araştırı ve uygular. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar. 4
PÖÇ04 Belirsiz Lisans ve yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
PÖÇ05 Belirsiz Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar. 2
PÖÇ06 Belirsiz Fen eğitimi konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir. 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası düzeydeki fen eğitimine yönelik uygulamaları eleştirir. 4
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür. 5
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular. 3
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir. 4
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular. 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Fen Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerini geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir, süreç içinde sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler. 5
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili yeni ve özgün fikirler üretir, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır. 5
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fen eğitimi alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır 5
PÖÇ19 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır 4
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Literatür taraması literatürdeki makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme
2 2-Literatür taraması 2-literatürdeki makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
3 3-Literatür taraması 3-literatürdeki makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Tartışma
4 Hümanistik teoriler ve fen eğitimine yansımaları Akpan & Kennedy (2020), bölüm 1 Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
5 Hümanistik teoriler-devamı Akpan & Kennedy (2020), bölüm 1 Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
6 Davranışçı teoriler Akpan & Kennedy (2020), bölüm 2 Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
7 Davranışçı teoriler-devamı Akpan & Kennedy (2020), bölüm 2 Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
8 Bilişselci Teoriler Akpan & Kennedy (2020), bölüm 3 Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
9 Bilişselci Teoriler-devamı Akpan & Kennedy (2020), bölüm 3 Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
10 Yapılandırmacı Teoriler Akpan & Kennedy (2020), bölüm 4 Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
11 Yapılandırmacı Teoriler-devamı Akpan & Kennedy (2020), bölüm 4 Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
12 Akıl Odaklı ve Beceri Temelli Teoriler Akpan & Kennedy (2020), bölüm 5 Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
13 Akıl Odaklı ve Beceri Temelli Teoriler-devamı Akpan & Kennedy (2020), bölüm 5 Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
14 Fen Öğrenme üzerine perspektifler Abell & Lederman (2007), bölüm 1 Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
15 Fen sınıflarında tartışma Abell & Lederman (2007), bölüm 16 Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
16 Disiplinlerarası fen öğretimi Abell & Lederman (2007), bölüm 19 Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
17 Araştırmacı olarak fen öğretmeni Abell & Lederman (2007), bölüm 39 Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 160
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,40
AKTS 6 AKTS