SÖS800 Seminer (Z)

8 AKTS - 0-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖS800
Ad Seminer (Z)
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SONGÜL TÜMKAYA


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin alanlarında derinlemesine çalışmak istedikleri bir konuyu belirleyerek yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan bilgi toplaması, bu bilgileri sentezleyerek belirli sonuçlara varması ve konuyla ilgili yapılabilecek çalışma ve uygulamalar konusunda öneriler üretmesini sağlamaktır. Ayrıca öğrenciden bu çalışmayı rapor haline getirmesi ve sunması da beklenmektedir.

Dersin İçeriği

Bir seminer konusu belirleme, kaynaklara ulaşma ve kaynakların incelenmesi, veri toplama, verilerin analizi, öneriler üretme, rapor hazırlama ve sunma

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Türkiye Bilimler Akademisi. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2002. Üstdal, Muzaffer ve Kural Gülbahar. Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır, Nasıl Yazılır, İstanbul: Beta Basım Yayım, 1997 Çukurova Üniversitesi, SBE, Lisansüstü Tez Yazım Kuralları, California Berkeley University Library (2022). APA Style Citations (American Psychological Association). Day, A. Robert. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır. Gülay Aşkar Altay (çev.), 8.Basım, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 2003. Karasar, Niyazi. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 8. Basım, Ankara: Alkm Yayınevi , 1995. Kuş, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Murray Rowenna Anı Yayıncılık, Tez nasıl yazılır (Çeviren :Şakir Çınkır) Ankara,2016

Notlar

Konuyla ilgili literatür


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sınıf öğretmenliği alanında incelemek istediği konuyu belirler
ÖÇ02 Seçilen seminer konusuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı kaynakları inceler.
ÖÇ03 Kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler.
ÖÇ04 Konunun sentezlenmesi sonucunda varılan sonuçları yorumlar.
ÖÇ05 Seçilen konuyla ilgili yapılabilecek çalışma ve uygulamalar konusunda öneriler üretir.
ÖÇ06 Yapılan inceleme, varılan sonuç ve önerileri rapor haline getirir.
ÖÇ07 Rapor haline getirilen seminer konusunu grup önünde sunar.
ÖÇ08 Seminer sunumu sonucunda alınan geri bildirimlerden yararlanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır. 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular. 5
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur. 5
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Seminer konusunun belirlenmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
2 Kaynaklara ulaşma ve inceleme I Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
3 Kaynaklara ulaşma ve inceleme II Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
4 Kaynaklara ulaşma ve inceleme III Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
5 Bilgilerin analiz edilmesi I Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
6 Bilgilerin analiz edilmesi II Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
7 Bilgilerin analiz edilmesi III Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
9 Öneriler geliştirme I Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
10 Öneriler geliştirme II Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
11 Rapor hazırlama I Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
12 Rapor hazırlama II Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
13 Rapor hazırlama III Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
14 Rapor hazırlama IV Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
15 Çalışmayı sunma Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 15 6 90
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 5 5
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 205
Toplam İş Yükü / 25 (s) 8,20
AKTS 8 AKTS