SÖ1827 Sosyal Bilimlerde Karma Yöntem Araştırmaları

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1827
Ad Sosyal Bilimlerde Karma Yöntem Araştırmaları
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. MUZAFFER SENCER ÖZSEZER


Dersin Amacı

Bilimsel araştırma yöntemlerinden biri olan karma araştırmanın,felsefi temellerinin neler olduğunu, karma araştırma desenleri, karma araştırmada veri toplama tekniklerini ve analiz yapmayı öğretmek.

Dersin İçeriği

Kurs karma araştırma yöntemlerinin anlaşılabilmesi için araştırmanın felsefi temelleri hakkında bilgi verir, karma yöntem araştırma desenleri, metodolojisi, teknikleri, veri toplama ve analizi konularını içerir.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Creswell, J. W. (2011) Karma Yöntem Araştırmaları Tasarım ve Yürütülmesi (Çev. Edt Yüksel Dede ve Selçuk Beşir Demir ) Anı Yayıncılık

Notlar

Karma yöntem araştırmalarıyla ilgili Türkçe ya da yabancı dillerde yazılmış tüm kitaplar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Karma yöntem araştırmalarının temelini kavrar
ÖÇ02 Karma yöntem araştırmaları hakkında öğrendiklerini araştırma sürecinde kullanabilir
ÖÇ03 Kendi karma yöntem araştırma sürecini başlatabilir
ÖÇ04 Kendi karma yöntem araştırmasına uygun veri toplayabilir
ÖÇ05 Kendi araştırmasına uygun karma veriyi analiz edebilir
ÖÇ06 Kendi araştırmasını bilimsel bir makale olarak yazabilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar. 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır. 2
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir. 1
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur. 3
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır. 1
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 2
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 2
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Karma Yöntem Araştırmalarının Doğası ön hazırlığı yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Karma Yöntem Araştırmalarının Temeli Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Karma Yöntem Desenleri Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası
4 Karma Yöntem Desenlerine Örnekler Getirme Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma ve örnekler hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası
5 Karma Yöntem Araştırma Sürecine Giriş Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma ve olası araştırma konusu belirleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası
6 Karma yöntem araştırma sorularının oluşturulması Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma ve araştırma konusu ile ilgili soruların hazırlanması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası
7 Karma Yöntem Araştırmaları için örneklem stratejileri Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası
8 Ara Sınavlar Yapılan çalışmaları raporlama Ölçme Yöntemleri:
Portfolyo
9 Karma yöntem araştırmalarında veri toplama Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma
10 Karma yöntem araştırmalarında veri toplama 2 Kendi karma yöntem verilerini toplama Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
11 Karma yöntem araştırmalarında veri toplama 3 Kendi karma yöntem verilerini toplama Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
12 Karma yöntem araştırmalarında veri toplama 4 Kendi karma yöntem verilerini toplama Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
13 Karma yöntem araştırmalarında veri analizi Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
14 Karma yöntem araştırmalarında veri analizi 2 Daha önce toplanmış olan verileri analiz etme Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
15 Karma yöntem araştırmalarında veri analizi ve raporlaştırması Daha önce toplanmış olan verileri analiz etme ve raporlaştırma Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yapılan çalışmaları raporlama Ölçme Yöntemleri:
Portfolyo
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yapılan çalışmaları raporlama Ölçme Yöntemleri:
Portfolyo


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 3 30 90
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 3 3
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (Saat) 197
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,88
AKTS 8 AKTS