SÖ1823 Eğitimde Motivasyon

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1823
Ad Eğitimde Motivasyon
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. FİLİZ YURTAL


Dersin Amacı

Ders, farklı motivasyon teorilerine ve çevrenin öğrencilerin motivasyonunu nasıl etkilediğine odaklanmaktadır. Eğitim ortamlarında teori uygulamaları dikkate alınacaktır. İlk olarak, motivasyona yönelik temel teorik yaklaşımlar incelenecek, daha sonra motivasyonla ilgili olarak dışsal (okul, aile) ve sosyal kimlik (ırk, cinsiyet) bağlamlarının rolü ele alınacaktır.

Dersin İçeriği

Motivasyonun kavramsal temelleri Motivasyon teorileri Motivasyon geliştirme stratejileri

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2008). Motivation in education: Theory, research, and applications(3rd Edition). Englewood Cliffs, NJ: Merrill Prentice-Hall.

Notlar

Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of Educational Psychology, 95(4), 667 Juvonen, J., & Murdock, T. B. (1995). Grade-level differences in the social value of effort: Implications for self-presentation tactics of early adolescents. Child Development, 66, 1694-1705. Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., & Pastorelli, C. (1996). Multifacted impact of self-efficacy beliefs on academic functioning. Child Development, 67, 1206-1222 Kaplan, A., & Middleton, M.J. (2002). Should childhood be a journey or a race? Journal of Educational Psychology, 94, 646-648 Covington, M. (1984). The self-worth theory of achievement motivation: Findings and implications. Elementary School Journal, 85(1), 5-20 Kernis, M. (2005). Measuring self-esteem in context: The importance of stability in self-esteem in sychological functioning. Journal of Personality, 73(6), 1569-1605. Crocker, J., Karpinski, A., Quinn, D., & Chase, S. (2003). When grades determine self-worth: consequences of contingent self-worth for male and female engineering and psychology majors. Journal of Personality and Social Psychology, 85(3), 507–516. Niiya, Y., Crocker, J., & Bartmess, E.N. (2004). From vulnerability to resilience: Learning orientations buffer contingent self-esteem from failure. Psychological Science, 15(12), 801-805. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist, 55,68-78 Byrd, C. M. (in press). The associations of intergroup interactions and school racial socialization with academic motivation. Journal of Educational Research. Patrick, H., Kaplan, A., & Ryan, A.M. (2011). Positive classroom motivational environments: Convergence between mastery goal structure and the classroom social climate. Journal of Educational Psychology, 103, 367-382. Reeve, J., Bolt E., & Cai, Y. (1999). Autonomy-supportive teachers: How they teach and motivate students. Journal of Educational Psychology, 91, 537-548. Mueller, C., & Dweck, C. (1998). Praise for intelligence can undermine children's motivation and performance. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 33-52. Ryan, A. M. & Shim, S. S. (2008). An exploration of young adolescents’ social achievement goals and social adjustment in middle school. Journal of Educational Psychology, 100, 672-687. Ryan, A. M. (2001). The Peer Group as a Context for the Development of Young Adolescent Motivation and Achievement. Child Development, 72(4), 1135–1150. doi:10.1111/1467 -8624.00338 Bowman, P. J., & Howard, C. (1985). Race-related socialization, motivation, and academic achievement: A study of Black youths in three-generation families. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 24(2), 134–141. Cheung, S., & Pomerantz, E. M. (2009). Parents' involvement in children's learning in the United States and China: A longitudinal investigation. Child Development, 82 (3), 932-950. Sheldon, K. M., et al. (2004). Self-concordance and subjective well-being in four cultures. Journal of Cross-cultural Psychology, 35, 209


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Motivasyonu tanımlayabilme
ÖÇ02 Motivasyon teorilerini karşılaştırmalı analiz etme
ÖÇ03 Motivasyon ile ilgili içsel ve dışsal bağlamların rolünü açıklama
ÖÇ04 Motivasyon üzerinde öğretmen, akran, aile, etnik ve kültürel etkileri tartışma
ÖÇ05 Başarı motivasyonu için neler yapılacağını tasarlama


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir. 1
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir. 2
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır. 3
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür. 5
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular. 4
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Motivasyon Konusuna Giriş Ön hazırlığı yok Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Beklenti Değer Teorileri Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Yükleme Teorisi Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Sosyal Bilişsel Teori Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Hedefler ve amaç yönelimleri Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Etki ve Öz-Değer Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 İçsel Dışsal Motivasyon Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınavlar Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Performans Değerlendirmesi
9 Bağlamsal etkiler ve okul iklimi Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Öğretmen etkileri Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Akran Etkileri Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Aile Etkileri Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Etnik ve Kültürel Etkiler Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Cinsiyet etkileri Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Motivasyona Müdahale Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 17 6 102
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 5 5
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü (Saat) 201
Toplam İş Yükü / 25 (s) 8,04
AKTS 8 AKTS