SÖ1822 Çocuk Edebiyatı Ürünleri ve Değerler Eğitimi

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1822
Ad Çocuk Edebiyatı Ürünleri ve Değerler Eğitimi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi ZEKİYE ÇAĞIMLAR


Dersin Amacı

Çocuk edebiyatı ürünlerinde değerler eğitiminin çocuk açısından önemini kavratmak

Dersin İçeriği

Çocuk edebiyatı ürünlerinde yer alması gereken değerler eğitiminin neler olması gerektiği anlatılır

Dersin Ön Koşulu

Dersin ön koşulu yoktur.

Kaynaklar

Değerler Eğitimi Yazar: Ertuğrul Yaman Yayınevi: Akçağ Yayınları - Kaynak Eserler Dizisi

Notlar

Konu ile ilgili yazılmış makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Değerler eğitiminin önemini kavrar
ÖÇ02 Kök değerlerin neler olduğu ve çocuk kitaplarında nasıl yer aldığını öğrenir
ÖÇ03 Çocuk edebiyatı ürünlerinde değerler kavramının önemini öğrenir
ÖÇ04 Çocuk edebiyatı ürünlerinde hangi değerlerin hangi yaş grubuna göre hangi anlatım ile yer alması gerektiğini bilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar. 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir. 2
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir. 3
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 4
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Çocuk edebiyatını tanır Ders için ön hazırlık yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Çocuk edebiyatı ürünlerinde türleri öğrenir Konu ile ilgili yazılmış makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Kök değerleri kavrar Konu ile ilgili yazılmış makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması
4 Adalet değerini öğrenir ve çocuk edebiyatı içindeki önemini kavrar Konu ile ilgili yazılmış makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası
5 Dostluk değerini ve çocuk edebiyatı içindeki önemini öğrenir Konu ile ilgili yazılmış makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
6 Dürüstlük değerinin çocuk edebiyatı içindeki önemini bilir Konu ile ilgili yazılmış makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
7 Sabır değerinin çocuk için önemini ve çocuk edebiyatı içindeki yerini kavrar Konu ile ilgili yazılmış makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay, Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınavlar İşlenmiş konular üzerinde çalışılır Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Vatanseverlik değerinin çocuk edebiyatı ürünlerinde neden ve nasıl yer alması gerektiğini bilir Konu ile ilgili yazılmış makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
10 Yardımseverlik konusunun değerler eğitimi açısından önemini kavrar Konu ile ilgili yazılmış makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
11 Sorumluluk değerinin çocuk edebiyatı ürünlerinde nasıl ele alınması gerektiğini örnek metinler üzerinden inceler Konu ile ilgili yazılmış makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma
12 Sevgi değerinin önemini ve çocuk edebiyatı ürünleri içinde nasıl yer alması gerektiğini kavrar Konu ile ilgili yazılmış makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
13 Öz denetim değerinin çocuk edebiyatı ürünleri aracılığıyla çocuğa nasıl kazandırılması gerektiğini öğrenir Konu ile ilgili yazılmış makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
14 Çocukların değerler eğitimini kavramasında çocuk edebiyatı ürünlerinin önemini kavrar Konu ile ilgili yazılmış makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası
15 Çocuk edebiyatı ürünlerinin içerik olarak taşıması gereken özellikleri değerler eğitimi bağlamında inceleme becerisi geliştirir Konu ile ilgili yazılmış makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem içinde işlenmiş konuları öğrenir Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem içinde işlenmiş konuları öğrenir Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 199
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,96
AKTS 8 AKTS