SÖ1820 Sosyal Bilimler İçin İstatistik

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1820
Ad Sosyal Bilimler İçin İstatistik
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. KAMURAN TARIM


Dersin Amacı

Bu dersin genel hedefi, istatistiksel okuryazarlığı geliştirerek, istatistiksel işlemler kullanılan araştırmaların anlamlandırılmasına ve araştırmalarında istatistik kullanacaklara yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği

Temel istatistik kavramları, betimleyici istatistikler, korelasyon, hipotez testi, fark testleri, ki-kare analizi, SPSS paket programı yardımıyla istatistiksel veri analiz yapma Doktora düzeyinde yapılan araştırmaların istatistiksel analizlerini yapabilme ve yorumlayabilme

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem

Notlar

Özyürek, R. ; Tarım, K. (2020). Psikolojik Danışmada İstatistik Ve IBM Spss Uygulamaları. Pegem


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Uygulamalı eğitim istatistiği ile ilgili temel kavramları açıklar.
ÖÇ02 İstatistiğin araştırma süreci içindeki yeri ve önemini kavrar.
ÖÇ03 Niteliksel ve niceliksel araştırma arasındaki farkı açıklar.
ÖÇ04 Eğitim araştırmalarında kullanılan başlıca istatistik teknikleri tanır.
ÖÇ05 Araştırma problemlerine uygun istatistik tekniklerini belirler.
ÖÇ06 Verileri bilgisayara işler.
ÖÇ07 İşlenmiş verilerden istenilen istatistiksel analizleri yapar.
ÖÇ08 İstatistiksel analiz sonuçlarını, araştırma amaçları doğrultusunda grafikle ya da tablo ile sunar.
ÖÇ09 İstatistiksel analiz sonuçlarını yorumlar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur. 5
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 5
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Temel İstatistik kavramlar -Değişken türleri -Ölçme ve Ölçek türleri Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 1 Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Anlatım
2 Verilerin düzenlenmesi -Özgün frekans tablosunun oluşturulması -Araştırmalarda kullanılan frekans yüzde tablolarını incelenmesi Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 2 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
3 Merkezi eğilim ölçüleri -Dal yaprak grafikleri, tepe değer, ortanca, aritmetik ortalama, -Tepe değer, ortanca ve ortalamanın karşılaştırılması Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 3 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Dağılma ölçüleri -Standart sapma -Varyans Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 4 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Korelasyon teknikleri Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 5 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 -SPSS paket programı tanıtılması -Değişken tanımlama -Bazı komutların tanıtılması Hazırlık gerekmiyor Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
7 SPSS paket programı kullanarak veri girişi yapma Hazırlık gerekmiyor Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınavlar sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Hipotez testleri -Hipotez testi basamakları Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 7 Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Anlatım
10 Fark testleri -Bağımsız gruplar t testi Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 8 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Fark testleri -Bağımlı gruplar t testi Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 8 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Bağımlı ve Bağımsız gruplar t-testi örnek uygulamaları Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 9 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
13 Tek yönlü varyans analizi Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm10 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Tek yönlü varyans analizi örnek uygulamaları Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 10 Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
15 Non parametrik testler -ki-kare analizi Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 11 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 10 3 30
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 3 3
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (Saat) 190
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,60
AKTS 8 AKTS