SÖ1819 Program Geliştirmede Araştırma Sorunları

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1819
Ad Program Geliştirmede Araştırma Sorunları
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ÖZLEM KAF


Dersin Amacı

Bu derste; program geliştirme ile ilgiliaraştırmaların yapılma sürecinde farklı disiplinleraçısından karşılaşılan sorunların neler olduğunun saptanmasıve çözüm önerilerigetirmeye yönelikçalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu ders, program, program geliştirme, program geliştirme-araştırma ilişkisi, ilkokul programlarının geliştirilmesinde teorik esaslar, program geliştirme ilkelerive süreçleri, program geliştirme araştırmalarında karşılaşılan sorunları irdelemeyi içermektedir.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Eğitimde Program Geliştirme-Özcan Demirel

Notlar

Eğitimde Program Geliştirme-Özcan Demirel


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Program geliştirme süreçlerini farklı dersler için yapılan çalışmalar üzerinde derinlemesine inceler.
ÖÇ02 Sorunların çözümü üzerinde öneriler geliştirir.
ÖÇ03 Program geliştirme ile ilgili makale yazar
ÖÇ04 Program geliştirme ile igili yapılmış araştırmaları inceler.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar. 3
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir. 5
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular. 2
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir. 2
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur. 5
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar. 1
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 2
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar. 3
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 4
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin genel tanıtımı İlgilikaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Program Geliştirme ve Araştırma İlişkisi İlgilikaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
3 İlkokul programlarının geliştirilmesinde teorik esaslar İlgilikaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
4 Program geliştirme ilkeleri İlgilikaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
5 Program geliştirme süreçleri I İlgilikaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
6 Program geliştirme süreçleri II İlgilikaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
7 Program geliştirme araştırmalarında karşılaşılan sorunlar ve öneriler İlgilikaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
8 Ara Sınavlar hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Program geliştirme araştırmalarında karşılaşılan sorunlar ve öneriler II İlgilikaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
10 Program geliştirme araştırmalarında karşılaşılan sorunlar ve öneriler III İlgilikaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
11 Program geliştirme araştırmalarında karşılaşılan sorunlar ve öneriler IV İlgilikaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
12 Program geliştirme araştırmalarında karşılaşılan sorunlar ve öneriler V İlgilikaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
13 Program geliştirme araştırmalarında karşılaşılan sorunlar ve öneriler VI İlgilikaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
14 Program geliştirme araştırmalarında karşılaşılan sorunlar ve öneriler VII İlgilikaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
15 Dönem değerlendirmesi İlgilikaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 30 30
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 200
Toplam İş Yükü / 25 (s) 8,00
AKTS 8 AKTS