SÖ1817 Program Geliştirme ve Öğretim

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1817
Ad Program Geliştirme ve Öğretim
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ÖZLEM KAF


Dersin Amacı

Eğitim programının temelleri, program geliştirmeye farklı boyutlar açısından bakmak, bilimsel bir disiplin olarak program geliştirmenin tarihsel süreç içerisindeki gelişimini incelemek, öğrencilere alandaki güncel kavramlar ile farklı program geliştirme modellerine yönelik bakış açısı kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Geliştirme modelleri, Eğitim felsefesi ve amaçları, İhtiyaç değerlendirme, Eğitim programının genel amaçları ve kazanımları, Eğitim programının düzenlenmesi ve uygulanması, Eğitim programı ve öğretim, Eğitim programının değerlendirilmesi

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Demirel, Ö. (2009). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.

Notlar

Demirel, Ö. (2009). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Program geliştirme alanındaki alternatif yaklaşımları analiz eder
ÖÇ02 Program geliştirmenin temel amacını, kavramsal özelliklerini ve kullanım alanlarını inceler
ÖÇ03 Program geliştirmenin kökenini ve çağdaş program geliştirme konusundaki günümüz eğilimlerini inceler
ÖÇ04 Program geliştirmenin temel amacını tartışır.
ÖÇ05 Program geliştirmenin kavramsal özelliklerini tartışır.
ÖÇ06 Program geliştirmenin kullanım alanlarını inceler.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır. 3
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir. 4
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür. 4
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur. 4
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır. 5
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar. 3
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 1
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin genel tanıtımı ve görev dağılımı ders süreci ile ilgili ön hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Program Geliştirmenin Temelleri I İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Program Geliştirmenin Temelleri II İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
4 Program Tasarım Yaklaşımları- Program Geliştirmenin Planlanlanması İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
5 Program Geliştirmede İhtiyaç Analizi ve Analiz Yaklaşımları İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
6 Programda Amaç ve kazanımlar I İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
7 Programda Amaç ve kazanımlar II İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
8 Ara Sınavlar Ödevin gözden geçirilmesi Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Programda İçerik-İçerik Seçimi İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
10 Programda İçerik İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
11 Program ve Öğretim I İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
12 Program ve Öğretim II İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
13 Program ve Öğretim III İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
14 Öğretim Etkinliklerinin Planlanması İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
15 Dersin genel değerlendirmesi İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları ödevin gözden geçirilmesi Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları ödev teslimi Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 15 15
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 200
Toplam İş Yükü / 25 (s) 8,00
AKTS 8 AKTS