SÖ1816 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Teknolojik Materyal Kullanımı

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1816
Ad İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Teknolojik Materyal Kullanımı
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi ZEKİYE ÇAĞIMLAR


Dersin Amacı

İlk okuma ve yazmanın çocuğun eğitim yaşamındaki önemini öğretmek, bu eğitimin güncel teknolojik gelişmeleri takip ederek daha çağdaş ve daha nitelikli olmasını sağlamak

Dersin İçeriği

İlk okuma ve yazma öğretiminde bilgisayar, cep telefonu, akıllı tahta vb teknolojik materyallerin eğitimin nitelik ve nicelik açısından nasıl kullanılacağı anlatılır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

EĞİTİM ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ VE MATERYAL KULLANIMI Birol Vural Hayat Yayınevi

Notlar

İlk okuma ve yazma öğretimi üzerine yazılmış diğer kitap ve makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 İlk okuma ve yazmanın öğretinde kullanacağı teknolojik materyalleri tanır.
ÖÇ02 İlk okuma ve yazma öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri öğrenir.
ÖÇ03 Etkin bir ilk okuma yazma öğretinde teknolojinin öğretimin hangi basamağında hangi materyalın kullanılacağını bilir.
ÖÇ04 İlk okuma ve yazma eğitiminde etkin olarak teknolojik materyal kullanım becerisini geliştirir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir. 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir. 2
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir. 2
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İlk okuma ve yazmanın önemini kavrar Ön hazırlık yok. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 İlk okuma ve yazma öğretiminin tarihsel sürecini öğrenir Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Anlatım
3 İlk okuma ve yazma yöntemlerini genel olarak tanır Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
4 İlk okuma ve yazma öğretiminde harf yöntemini öğrenir ve bu yöntemle uygulama yapar Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
5 İlk okuma ve yazma öğretinde hece yöntemini öğrenir ve uygulama yapar Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
6 İlk okuma ve yazma öğretiminde tümden gelim yöntemini öğrenir ve uygulama yapar Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
7 İlk okuma ve yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemini öğrenir ve uygulama yapar Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınavlar Anlatılmış konular üzerinde çalışma yapılır. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Eğitim ve öğretimde kullanılan teknolojik materyalleri tanır Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma
10 İlk okuma ve yazma öğretiminde akıllı tahta kullanımını öğrenir Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
11 Bilgisayar ve internet kullanımının ilk okuma ve yazma eğitimindeki önemini kavrar Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
12 Ses öğretiminde internet üzerinden video kullanımının etkinliğini kavrar Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Beyin Fırtınası
13 Bilgisayar kullanımı ile oyunlaştırılmış etkinliklerin okuma eğitimi üzerine etkisini öğrenir Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması
14 Cep telefonu ve tablet kullanımının okuma öğrenmenin hızı üzerine etkisini fark eder Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması
15 Teknolojik materyallerin ilk okuma ve yazma eğitimi üzerindeki etkisini uygulamalı olarak öğrenir Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem içinde anlatılmış konular üzerinde çalışma yapılır Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem içinde anlatılmış konular üzerinde çalışma yapılır Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 199
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,96
AKTS 8 AKTS