SÖ1815 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1815
Ad Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. MUZAFFER SENCER ÖZSEZER


Dersin Amacı

Bilimsel araştırma yöntemlerinden biri olan nitel araştırmanın,felsefi temellerinin neler olduğunu, nitel araştırma türlerini , nitel araştırmada veri toplama tekniklerini ve analiz yapmayı öğretmek.

Dersin İçeriği

Kurs nitel araştırma yöntemlerinin anlaşılabilmesi için araştırmanın felsefi temelleri hakkında bilgi verir, nitel araştırma desenleri, metodolojisi, teknikleri, veri topama ve analizi konularını içerir.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Glesne, C. (2011) Nitel Araştırmaya Giriş (Çev Edt Ali Ersoy ve Pelin Yalçınoğlu) Anı Yayıncılık, Patton, M.Q. (2014) Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (Çev Edt. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir Pegem Akademi, Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Seçkin Yayınları

Notlar

Nitel yöntem araştırmalarıyla ilgili Türkçe ya da yabancı dillerde yazılmış ulaşılabilen tüm kitaplar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Nicel ve nitel araştırma yöntemleri arasındaki farkı anlar
ÖÇ02 Nitel araştırma yöntemleri hakkında öğrendiklerini araştırma sürecinde kullanabilir
ÖÇ03 Kendi nitel araştırma sürecini başlatabilir
ÖÇ04 Kendi araştırmasına uygun nitel veri toplayabilir
ÖÇ05 Kendi araştırmasına uygun nitel veriyi analiz edebilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar. 1
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar. 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır. 3
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir. 1
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür. 2
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur. 3
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır. 1
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 2
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 2
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Bilim felsefesi ve temel meseleler ön hazırlığı yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası
2 Nitel araştırmanın bilimsel araştırma geleneği içindeki yeri Bir olayı empatik bakış açısıyla değerlendirerek yazma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
3 Nitel araştırma türleri Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
4 Nitel araştırma türleri (devam) 2 Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma (makale araştırması) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
5 Nitel araştırma türleri (devam) 3 Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma (makale araştırması) Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
6 Nitel araştırma süreci Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Nitel araştırmada örneklem, güvenirlik ve genelleme Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınavlar Yapılan çalışmaları raporlama Ölçme Yöntemleri:
Portfolyo
9 Görüşme odak görüşme hazırlama ve görüşme yapma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma
10 Gözlem Nitel bir araştırma için gözlem formu hazırlama ve gözlem yapma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma
11 Doküman inceleme Nitel bir araştırma için doküman inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma
12 Nitel veri analizi Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
13 Nitel veri analizi (devamı) 2 Daha önce yapılmış olan görüşme, gözlem ve doküman inceleme çalışmalarından elde edilmiş verileri analiz etme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
14 Nitel olarak hazırlanmış makale ve araştırma raporlarını inceleme Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
15 Araştırma raporu hazırlama ve genel değerlendirmeler yaparak olası nitel araştırma projesi oluşturma Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yapılan çalışmaları raporlama Ölçme Yöntemleri:
Portfolyo
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yapılan çalışmaları raporlama Ölçme Yöntemleri:
Portfolyo


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 5 15 75
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 2 2
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 191
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,64
AKTS 8 AKTS