SÖ1814 Öğrenme Stilleri ve Öğretim Stilleri

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1814
Ad Öğrenme Stilleri ve Öğretim Stilleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ÖZLEM KAF


Dersin Amacı

Dersin genel amacı öğrenme stillerini, öğrenme stilleri modellerini ve bu modellerin etkilerini anlamaktır.

Dersin İçeriği

Öğrenme stilleri, öğrenme stilleri modelleri ve modellere ilişkin çalışmalar.

Dersin Ön Koşulu

YOK

Kaynaklar

Guild, P.B. ve Garger, S. (1991). Marching to different drummers, USA: ASCD. Jonassen, D.H. ve Grabowski, B.L (1993). Handbook of individual differences, learning, and instruction, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Notlar

Guild, P.B. ve Garger, S. (1991). Marching to different drummers, USA: ASCD. Jonassen, D.H. ve Grabowski, B.L (1993). Handbook of individual differences, learning, and instruction, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrenme stilleri ve ilgili kavramları açıklar
ÖÇ02 Öğrenme stillerinin boyutlarını açıklar
ÖÇ03 Öğrenme stilleri modellerini açıklar
ÖÇ04 Öğrenme stilleri modelleri ile ilgili araştırmaları inceler
ÖÇ05 Öğrenme stillerine uygun ders planları yapar ve uygular.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar. 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir. 2
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar. 2
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır. 2
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir. 4
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür. 5
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular. 2
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir. 4
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur. 4
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır. 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar. 4
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 5
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar. 3
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 1
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Öğrenme ve Öğrenme Stilleri-Öğrenme Stillerinin Boyutları Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
3 Dunn and Dunn öğrenme stili modeli ile ilgili örnekler Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Kolb Öğrenme Stili Modeli Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
5 Kolb Öğrenme Stili Modeli ile ilgili örnekler Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 4 MAT Sistem Modeli Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 4 MAT Sistem Modeli ile ilgili örnekler Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
8 Ara Sınavlar ödevin gözden geçirilmesi Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Grasha- Reichmann Modeli Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
10 Grasha- Reichmann Modeli ile ilgili örnekler Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
11 Gregorc Öğrenme Stilleri Modeli Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
12 Gregorc Öğrenme Stilleri Modeli ile ilgili örnekler Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Witkin Alan Bağımlı-Alan Bağımsız Öğrenme Stili Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
14 Witkin Alan Bağımlı-Alan Bağımsız Öğrenme Stili ile ilgili örnekler Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
15 Planlar Üzerine Değerlendirme ve Dönemin değerlendirilmesi plan örnekleri hazırlayarak gelme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları ödevin gözden geçirilmesi Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları ödev teslimi Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 15 15
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 200
Toplam İş Yükü / 25 (s) 8,00
AKTS 8 AKTS