SÖ1813 Eğitimde Program Değerlendirme

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1813
Ad Eğitimde Program Değerlendirme
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. AYTEN İFLAZOĞLU SABAN


Dersin Amacı

Bu ders, program geliştirme ile ilgiliyapılan çalışmaların incelenmesi, değerlendirilmesi, sunulmasıve öneriler geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği

Alan yazında ilkokul programında yeralan derslerle ilgili program geliştirme ile ilgiliyapılmışçalışmalar, makaleler, yapılan araştırmaların çoğunlukla odaklandığı ögeler.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Eğitimde Program Geliştirme-Özcan Demirel

Notlar

Eğitimde Program Geliştirme-Özcan Demirel


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Eğitim programları alanında yapılan bilimsel çalışmaları irdeler
ÖÇ02 Alanda farklı türde yapılan çalışmaları derinlemesine inceler.
ÖÇ03 Çalışmaların değerlendirildiği bir makale yazar
ÖÇ04 Alanda farklı türde yapılan uluslararası çalışmaları derinlemesine inceler.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar. 2
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır. 3
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular. 4
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin genel tanıtımı İstenilen dersile ilgiliaraştırmaları incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Makale/tez tartışması İstenilen ders ile ilgiliaraştırmaları incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Makale/tez tartışması II İstenilen dersile ilgiliaraştırmaları incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Makale/tez tartışması III İstenilen dersile ilgiliaraştırmaları incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Makale/tez tartışması IV İstenilen dersile ilgiliaraştırmaları incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Makale/tez tartışması V İstenilen dersile ilgiliaraştırmaları incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Makale/tez tartışması VI İstenilen dersile ilgiliaraştırmaları incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınavlar ödev sunumu Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Makale/tez tartışması VII İstenilen dersile ilgiliaraştırmaları incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Makale/tez tartışması VIII İstenilen dersile ilgiliaraştırmaları incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Makale/tez tartışması 9 İstenilen dersile ilgiliaraştırmaları incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Makale/tez tartışması 10 İstenilen dersile ilgiliaraştırmaları incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Makale/tez tartışması 11 İstenilen dersile ilgiliaraştırmaları incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Makale/tez tartışması 12 İstenilen dersile ilgiliaraştırmaları incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Makale/tez tartışması 13 İstenilen dersile ilgiliaraştırmaları incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 15 5 75
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 30 30
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 205
Toplam İş Yükü / 25 (s) 8,20
AKTS 8 AKTS