SÖ1811 Türk Eğitim Sistemi Dünü, Bugünü ve Geleceğe Bakış

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1811
Ad Türk Eğitim Sistemi Dünü, Bugünü ve Geleceğe Bakış
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. AYTEN İFLAZOĞLU SABAN


Dersin Amacı

Bu derste Türk eğitim sistemi, Türk eğitim sisteminde yapılan reform çalışmaları, nedenleri ve sonuçlarının örnekler üzerinden tartışılması ve öneri getirilmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

Türk eğitim sisteminin dünden bugüne yapısı, ilgili paydaşlar ile reform çalışmaları ve sonuçları

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Türk Eğitim Sistemi Ders Notu

Notlar

Akyüz, Y. (1994), Türk eğitim tarihi, Kültür Koleji Yayınları, No: 4, İstanbul; Kaya, Y.K. (1984). İnsan yetiştirme düzenimiz, Nüve Yayınları, Ankara; Erdoğan, İ. (1997) . Çağdaş eğitim sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul; Hükümet Programlarında Eğitim (1998). 16. milli eğitim şurası, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara; Türk, E. (1999), Türk eğitim sistemi, Nobel Yayınları, Ankara; Tezcan, M (2002), Küreselleşme ve eğitim, Anı Yayınları, Ankara


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Türk eğitim sisteminde yapılan reform niteliğindeki çalışmaları açıklar
ÖÇ02 Türk eğitim sitemini tanır
ÖÇ03 Reform çalışmalarının nedenlerini tartışır. I
ÖÇ04 Türk eğitim sitemine yönelik öneriler de bulunur


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar. 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Türk eğitim sistemi genel yapısı I Bireysel çalışma, ilgili okumaların yapılması ve sınıfta paylaşılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Türk eğitim sistemi örgüt yapısının analizi II Bireysel çalışma, ilgili okumaların yapılması ve sınıfta paylaşılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Reformun gerekçesi-temel dayanakları I Bireysel çalışma, ilgili okumaların yapılması ve sınıfta paylaşılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Reformun gerekçesi-temel dayanakları II Bireysel çalışma, ilgili okumaların yapılması ve sınıfta paylaşılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Eğitim reformunun kritik hedef alanları I Bireysel çalışma, ilgili okumaların yapılması ve sınıfta paylaşılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Eğitim reformunun kritik hedef alanları II Bireysel çalışma, ilgili okumaların yapılması ve sınıfta paylaşılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Eğitim reformunun kritik hedef alanları III Bireysel çalışma, ilgili okumaların yapılması ve sınıfta paylaşılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınavlar Sınava hazırlanma Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Değişimin başlatılması ve yönetilmesi I Bireysel çalışma, ilgili okumaların yapılması ve sınıfta paylaşılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Değişimin başlatılması ve yönetilmesi II Bireysel çalışma, ilgili okumaların yapılması ve sınıfta paylaşılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Program çeşitliliği Bireysel çalışma, ilgili okumaların yapılması ve sınıfta paylaşılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Eğitim Çıktılarının Çeşitlenmesi Okul dışı faaliyetlerin kredilendirilmesi Bireysel çalışma, ilgili okumaların yapılması ve sınıfta paylaşılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Yönetim çeşitliliği Bireysel çalışma, ilgili okumaların yapılması ve sınıfta paylaşılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Türk Eğitim Sisteminde Reformu Engelleyen Durumlar Bireysel çalışma, ilgili okumaların yapılması ve sınıfta paylaşılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Türk Eğitim Sisteminde Reformu Bireysel çalışma, ilgili okumaların yapılması ve sınıfta paylaşılmas Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 15 5 75
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 30 30
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 205
Toplam İş Yükü / 25 (s) 8,20
AKTS 8 AKTS