SÖ1810 Sınıf Yönetimi Uygulamaları

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1810
Ad Sınıf Yönetimi Uygulamaları
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. MUZAFFER SENCER ÖZSEZER


Dersin Amacı

Bu kurs öğrencilerin sınıf yönetimi modellerinin uygulanışını, sınıfta meydana gelen istenmeyen davranışlar ve bunlarla baş etmeye yönelik geliştirilen stratejiler hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlar.

Dersin İçeriği

Kursun içeriği sınıf yönetimine ilişkin genel ve ayrıntılı bir bilgi verirken sınıf yönetimi teorileri ve bunların sınıfta nasıl uygulanacağını da öğretir. Öğrencilere istenmeyen davranışlar ve bunlarla baş etme yöntemlerini kazandırır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Tauber, R. T. (2007) Classroom Management Sound Theory and Effective Practice. Praeger: USA, Wolfgang, C. H. (2001) Solving Discipline and Classroom Management Problems. Wiley Sons USA

Notlar

Sınıf yönetimi alanında ulaşılabilen Türkçe ve yabancı dilde yazılmış tüm kitaplar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları bilir
ÖÇ02 Sınıf içi iletişim ve etkileşimi bilir ve uygular
ÖÇ03 Farklı sınıf yönetimi modellerini ve bunların uygulamadaki farklarını anlar
ÖÇ04 Disiplinle ilgili farklı kuramları tanır ve bunların uygulamadaki sonuçları ile ilgili değerlendirmeler yapar
ÖÇ05 Sınıf içindeki disiplin yaklaşımını değerlendirir
ÖÇ06 Kendi ve diğer öğretmenlerin sınıflarındaki disiplin uygulamalarını gözlemler ve değerlendirir
ÖÇ07 Kendi disiplin modelini analiz eder


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar. 1
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar. 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır. 3
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir. 3
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür. 5
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular. 5
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir. 1
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır. 1
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar. 3
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 1
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler. 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Sınıf yönetimimin amacı, boyutları, önemi ön hazırlığı yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
2 Sınıf yönetimi modelleri Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Disiplin modellerine genel bakış Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma, bu modelleri analiz ederek bir bakış açısı kazanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Davranış değiştirme modeli Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
5 Assertive disiplin modeli Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
6 Dreikurs Modeli Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
7 Gerçeklik Terapisi (Glasser) Disiplin Modeli Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
8 Ara Sınavlar Öğrenilen modellerle ilgili bir rapor hazırlama Ölçme Yöntemleri:
Portfolyo
9 Kounin modeli Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
10 Thomas Gordan Etkili Öğretmen Modeli Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
11 İncelenen disiplin modellerinin genel analizi İncelenen bütün disiplin modellerini analiz eden bir rapor hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
12 İstenmeyen davranışlarla ilgili örnek olay incelemesi Sınıfta istenmeyen davranışları gözlemleme ve raporlama Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
13 İstenmeyen davranışlarla ilgili örnek olay incelemesi 2 Sınıfta istenmeyen davranışları gözlemleme ve raporlama Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
14 İstenmeyen davranışlarla ilgili örnek olay incelemesi 3 Sınıfta istenmeyen davranışları gözlemleme ve raporlama Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
15 Bireysel öğretmenlik anlayışlarının değerlendirilmesi Kendi bireysel öğretmenlik anlayışlarını öğretilen modelleri göz önüne alarak rapor hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Örnek Olay
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yapılan bütün çalışmaların raporlarını hazırlama Ölçme Yöntemleri:
Portfolyo
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yapılan bütün çalışmaların raporlarını hazırlama Ölçme Yöntemleri:
Portfolyo


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 5 15 75
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 3 3
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (Saat) 196
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,84
AKTS 8 AKTS