SÖ1808 Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Semineri

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1808
Ad Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Semineri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. AYTEN İFLAZOĞLU SABAN


Dersin Amacı

Öğrenme ve öğretme yaklaşımları dersi ile alan öğretimi konusunda yeterli derecede bilgi ve beceri kazanacaktır. Ayrıca güvenilir kaynaklara ulaşarak alanda yapılan çalışmalar ile ilgili yansıtıcı değerlendirmelerde bulunabilecektir. Üst düzey düşünme becerilerini kullanarak bilimsel çalışmalara aktif olarak katılabilecekti

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, öğrenme kuramları ve eğitime yansımaları. Davranışçı öğrenme, Bilişsel kuramlar, Sosyo-Bilişsel öğrenme kuramları, Hümanist kuramlar, Nörofizyolojik öğrenme kuramı. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, Kuramların karşılaştırılması.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Brain-Based Learning. Revised Edition. (Eric Jensen)

Notlar

The Systematic Design of Instruction. ( Walter Dick, Lou Carey). 3. Models of Teaching. Connecting Student Learning With Standards. (Jeanine M. Dell'Olio Tony Donk). 4. Models of Teaching (Bruce Joyce, Marsha Weil). 5. Handbook of Cooperative Learning Methods. (Edited by:Shlomo Sharan). 6. Course Design. A Guide to Curriculum Development for Teachers. (George J.Posner, Alan N.Rudnitsky). 7. Educational Psychology. (Anita Woolfolk). 8. Instruction to Education Studies. (Steve Bartlett and Diana Burton).


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrenme-öğretme ile ilgili temel kavramları bilir. Öğrenmeyi etkileyen etmenlere örnek verir. Öğrenme – öğretme yaklaşım ve kuramlarını karşılaştırır. Davranışçı, bilişsel, yapılandırmacı ve diğer öğrenme yaklaşım ve kuramlarının eğitim açısından doğurgularını açıklar.
ÖÇ02 Davranışçı, bilişsel, yapılandırmacı ve diğer öğrenme yaklaşım ve kuramlarının ilkelerini açıklar Öğrenme – öğretme yaklaşım ve kuramlarını karşılaştırır.
ÖÇ03 Davranışçı, bilişsel, yapılandırmacı ve diğer öğrenme yaklaşım ve kuramlarının eğitim açısından doğurgularını açıklar
ÖÇ04 Davranışçı, bilişsel, yapılandırmacı ve diğer öğrenme yaklaşım ve kuramlarını uygulanabilirlik açısından değerlendirir
ÖÇ05 Öğretme-öğrenme yaklaşım ve kuramlarının önemini fark eder.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür. 2
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Öğrenme ve öğretme ile ilgili temel kavramlar okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Öğrenmeyi etkileyen faktörler okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Davranışçı öğrenme kuramları1 okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Davranışçı öğrenme kuramları2 okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Bilişsel öğrenme kuramları1 okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Bilişsel öğrenme kuramları2 okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Sosyo-bilişsel öğrenme kuramı-öz-düzenlemeli öğrenme okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınavlar Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Nöro-fizyolojik öğrenme kuramı okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Hümanist kuramlar okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Öğrenme-Öğretme stratejileri okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Öğrenme-Öğretme modelleri okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Öğretimde çağdaş yaklaşımlar I okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Öğretimde çağdaş yaklaşımlar II okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Öğretimde çağdaş yaklaşımlar III okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 15 5 75
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 30 30
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 205
Toplam İş Yükü / 25 (s) 8,20
AKTS 8 AKTS