SÖ1803 İlköğretimde Aile Katılımı Okul-Aile İşbirliği

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1803
Ad İlköğretimde Aile Katılımı Okul-Aile İşbirliği
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SONGÜL TÜMKAYA


Dersin Amacı

İlköğretimde aile katılımının önemi ve aile katılım stratejileri hakkında bilgi edinmek

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde, ilköğretim dönemde okul-aile işbirliğinin önemini, aile katılımındaki engelleri ve bu engellerle baş etme yolları, aile katılımı stratejileri ve farklı özelliklerdeki çocukların ebeveynlerinin çocuklarının eğitimlerine katılımları konularına yer verilecektir.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul yoktur

Kaynaklar

Morrison, G.S. (2006). Fundamentals of Early Childhood Education. Fourth Ed. Ohio:Pearson Merrill Prentice Hall. Ders Notu ve Kitaplar Temel, F. (2015). Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları Anı Yayıncılık, ANKARA

Notlar

Morrison, G.S. (2006). Fundamentals of Early Childhood Education. Fourth Ed. Ohio:Pearson Merrill Prentice Hall. Ders Notu ve Kitaplar Temel, F. (2015). Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları Anı Yayıncılık, ANKARA


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 İlköğretimde aile katılımının önemini kavrar
ÖÇ02 İlköğretimde aile katılımındaki engellerinin farkına varır
ÖÇ03 İlköğretimde aile katılım stratejilerini öğrenir
ÖÇ04 İlköğretimde okul işbirliğinin önemini kavrar
ÖÇ05 Okul işbirliği engellerini tanımlar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar. 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır. 3
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür. 4
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar. 3
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 3
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin tanıtımı ve İlköğretimde anne baba eğitimi ve aile katılımının önemi hakkında bilgilendirme Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Farklı ülkelerde uygulanan aile eğitim programları Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Türkiye´de uygulanan aile eğitim programları Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Aile katılımındaki engeller ve engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerileri Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Erken çocuklukta okul aile arasındaki iletişim Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Aile katılımı stratejileri ve stratejilere ilişkin etkinlik örnekleri üretme ve sunma Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Aile katılımı stratejileri ve stratejilere ilişkin etkinlik örnekleri üretme ve sunma II Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınavlar Okuma Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Performans Değerlendirmesi
9 Aile katılımı stratejileri ve stratejilere ilişkin etkinlik örnekleri üretme ve sunma III Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Aile katılımı stratejileri ve stratejilere ilişkin etkinlik örnekleri üretme ve sunma IV Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Hasta ve özel eğitime muhtaç çocukların aileleriyle çalışma Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Uyum problemi olan çocukların aileleriyle çalışma Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 İstismara uğrayan çocukların aileleriyle çalışma Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Farklı kültürel değerlere sahip ve anadili farklı olan ailelerle çalışma Okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
15 İlköğretimde babaların eğitime katılımını sağlama Okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Proje / Tasarım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 17 4 68
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 4 12 48
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 14 14
Toplam İş Yükü (Saat) 202
Toplam İş Yükü / 25 (s) 8,08
AKTS 8 AKTS