Makine

Ön Lisans Programı - Karaisalı Meslek Yüksekokulu

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18 PÖÇ19 PÖÇ20
MK109 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Seçmeli) 2 5 4 3 4 3
MK111 Makine Teknikerliğine Giriş (Seçmeli) 1 4 4 5 1 5 2
MK113 Üniversitede Yaşam Kültürü (Seçmeli) 2 3 4 3 5
MK115 Meslek Etiği (Seçmeli) 2 4 3 3 5 3 5 1
MAT101 Matematik (Zorunlu) 5 4 4 2 3 3 2 4
MK101 Teknik Resim (Zorunlu) 3 3 4 5 4
MK103 Temel İmalat İşlemleri (Zorunlu) 2 3 5 5 5 2 3 3 3 5 5 3 3 5
MKF101 Fizik (Zorunlu) 5 2 3 2
UAI101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Zorunlu) 4 2 5
UIN101 İngilizce I (Zorunlu) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
UTD101 Türk Dili I (Zorunlu) 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 4 3
MK116 Basıçlı Kaplar (Seçmeli) 3 5 2
MK118 Temel Elektrik Bilgisi (Seçmeli) 4 4 5 2 2 4 1
MK102 Mesleki Matematik (Zorunlu) 5 4 3 2 3 2 4 3
MK104 Mukavemet (Zorunlu) 5 3 2 2 2
MK106 Bilgisayar Destekli Çizim-I (Zorunlu) 2 3 5 2 4 5
MK110 İmalat İşlemleri-I (Zorunlu) 5 4 4 3 3 2 2 3 4 5 3 2 4 5 2 2 3
MK112 Malzeme Teknolojisi-I (Zorunlu) 2 5 2 3 5 2 3 1 2 3 4 2 2 3 3 4
MK114 Makine Meslek Resmi (Zorunlu) 2 3 4 5 3 5 2
UAI102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Zorunlu) 4 5
UIN102 İngilizce II (Zorunlu) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
UTD102 Türk Dili II (Zorunlu) 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 4 3
MK211 Mesleki Bilgisayar Uygulamaları (Seçmeli) 2 3 5 5 3 2 5 5 5 5 5 2
MK215 Kalite Güvencesi ve Standartları (Seçmeli) 4 3 3 4
MK221 Kaldırma ve İletim Araçları (Seçmeli) 2 5 4 2 4 3 2
MK223 Mesleki Yabancı Dil (Seçmeli) 3 2 4 5
MK201 Makine Elemanları (Zorunlu) 4 3 5 2 5 5 5 2 4 4 1 4 5 5 5
MK203 Bilgisayar Destekli Çizim-II (Zorunlu) 2 3 5 4 3
MK205 Bilgisayar Destekli Üretim-I (Zorunlu) 4 3 4 2 3 4 5 5 5 4 3 5 3
MK207 İmalat İşlemleri-II (Zorunlu) 5 5 5 5 5 5 3 3 2 5 4 2 4
MK219 Yaz Stajı (30 İş Günü) (Zorunlu) 3 2 3 5 4 4
MK220 Malzeme Teknolojisi (Seçmeli) 2 5 4 4 5 5 4 3 2 2 4 4 2 3
MK222 Bilgisayar Destekli Tasarım (Seçmeli) 3 3 4 3 5 4
MK224 Kalite Yönetim Sistemleri (Seçmeli) 4 3 2 4 2
MK226 Kaynak Teknolojisi (Seçmeli) 4 5 2 5 2 2 3 3 4 3 3 4
MK228 Mesleki Bilgisayar Uygulamaları (Seçmeli) 2 5 3 4 3 4
MK202 Bilgisayar Destekli Üretim II (Zorunlu) 2 4 3 4 5 5 5 2
MK204 Sistem Analizi ve Tasarımı (Zorunlu) 2 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 5 5 2 4
MK208 Hidrolik ve Pnömatik (Zorunlu) 2 2 4 4 5 3 2 5 5 5 3
MK210 CNC Freze Teknolojisi (Zorunlu) 4 3 4 2 3 4 5 5 5 4 3 5 3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.