Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
MTY200 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Projesi 0-0 6 0 Zorunlu
MTY201 Mühendislik ve Teknolojik Yönetim Projesi 0-0 6 0 Zorunlu
MTY002 Üretim Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
MTY003 Metot Mühendisliği ve İş Ölçümü 3-0 6 3 Seçmeli
MTY004 Finansal Yönetim ve Mali Analiz 3-0 6 3 Seçmeli
MTY005 Maliyet Analizi ve Bütçeleme 3-0 6 3 Seçmeli
MTY500 Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi 3-0 6 3 Seçmeli
MTY501 Mühendislikte Uygulamalı İstatistik 3-0 6 3 Seçmeli
MTY502 Stratejik Teknoloji Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
MTY503 Mühendislik ve Teknolojide Proje Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
MTY504 Enerji Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
MTY505 AR-GE Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
MTY507 İnsan Kaynakları Mühendisliği 3-0 6 3 Seçmeli
MTY511 Bütünleşik Ürün Geliştirme 3-0 6 3 Seçmeli
MTY512 Mühendislikte Optimizasyon 3-0 6 3 Seçmeli
MTY515 Kalite Mühendisliği ve Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
MTY551 Örgütsel İletişim 3-0 6 3 Seçmeli
MTY552 Stratejik Pazarlama Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
MTY553 Katı Modelleme Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
MTY554 Üretim Sistemleri Tasarımı 3-0 6 3 Seçmeli
MTY555 Endüstriyel Ergonomi 3-0 6 3 Seçmeli
MTY556 Seri Üretim Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
MTY558 İşletmelerde İnsan Gücü Planlaması 3-0 6 3 Seçmeli
MTY559 Malzeme ve Stok Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
MTY561 Risk Değerlendirmesi ve Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
MTY562 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
MTY563 Kurumsal Kaynak Planlama 3-0 6 3 Seçmeli