Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYESY3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYESY4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
SY0011 Bakteriyel Balık Hastalıkları 2-2 6 3 Zorunlu
SY0013 Balık Hastalıklarında Kemoterapötiklere Alternatif Katkı Maddeleri 2-2 6 3 Zorunlu
SY0014 Su Ürünlerinde Elektron Mikroskobisi Uygulamaları 2-2 6 3 Zorunlu
SY0017 Anaç Besleme ve Kullanılan Yemler 3-0 6 3 Zorunlu
SY0018 Larval Besleme ve Kullanılan Yemler 3-0 6 3 Zorunlu
SY0019 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Yağ Asitleri 3-0 6 3 Zorunlu
SY0021 Balıklarda İmmünostimulant Kullanımı 3-0 6 3 Zorunlu
SY0022 Balık Hastalıklarında İleri Profilaksi 2-2 6 3 Zorunlu
SY0024 Balık Beslemede Vitamin ve Mineraller 4-0 6 4 Zorunlu
SY005 BALIKLARDA BESLENMEYE BAĞLI HASTALIKLAR 3-0 6 3 Zorunlu
SY006 BALIKLARDA FUNGAL HASTALIKLAR 3-0 6 3 Zorunlu
YLSÜ701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLSÜ702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLSÜS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLSÜS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLSÜT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLSÜT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
SY001 İleri Balık Parazitolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
SY003 Balık Hastalıklarında Tanı Yöntemleri ve Laboratuar Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
SY008 Deniz Balıkları Hastalıkları 3-0 6 3 Seçmeli
SY510 Deniz Balıklarında Altarnatif (yeni)Türlerin Yetiştiriciliği 3-0 6 3 Seçmeli
SY511 Sıcak İklim Balıkları Yetiştiriciliğinde Uygulanan Yeni Yöntemler 3-0 6 3 Seçmeli
SY512 Modern Yetiştiricilik Sistemleri 3-0 6 3 Seçmeli
SY513 Su Ürünlerinde Pigmentasyon 3-0 6 3 Seçmeli
SY514 Akvaryum Sistemleri ve Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
SY519 Anaç Stok Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
SY520 Su Ürünlerinde Histolojik Teknikler 2-1 6 2.5 Seçmeli
SY523 Balık İmmünolojisine Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
SY524 Balık Hematolojisi 2-2 6 3 Seçmeli
SY525 Su Ürünleri Kafeslerinin Yapısal Özellikleri 3-0 6 3 Seçmeli
SY527 Balık Anesteziyolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
SY529 Balıklarda Stres Fizyolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
SY532 Balık Sindirim Fizyolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
SY533 Balıklarda Besin-bioenerjisi 3-0 6 3 Seçmeli
SY534 Balık Besleme Stratejileri 3-0 6 3 Seçmeli
SY535 Entegre Sistemlerin Yetiştiricilikte Kullanılması 3-0 6 3 Seçmeli
SY536 Balık Besleme Çalışmalarının Dizaynı 3-0 6 3 Seçmeli
SY537 Yem Hammaddeleri, Katkı Maddeleri ve Balık Yemlerinde Kullanımı 3-0 6 3 Seçmeli
SY542 Balık Virolojisi 2-2 6 3 Seçmeli
SY543 Balık Farmakolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
SY545 Kirliliğin Balık Fizyolojisine Etkileri 3-0 6 3 Seçmeli
SY547 Balık Parazitleri Sağıltım Yöntemleri 2-2 6 3 Seçmeli
SY548 Balıklarda Görülen Parazitik Kopepod Türleri ve Biyolojileri 3-0 6 3 Seçmeli
SY551 Protozoan Balık Parazitlerinin Tür Teşisinde Kullanılan Yöntemler 2-2 6 3 Seçmeli
SY554 Balık Parazitolojisinde Moleküler Teknikler 2-0 6 2 Seçmeli