İç Hastalıkları (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
İMM542 İmmünolojik Tanı Yöntemleri 3-2 7 4 Zorunlu
İMM710 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
İMM715 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
İMM730 Yüksek Lisans Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
ONK517 Kanser Hastalarında Görülen Benzer Semptomlar ve Bu Semptomları Önleme Azaltma ve Yönetme Planı Oluşturma (Destekleyici Tedavi) Z 3-0 4 3 Zorunlu
ONK518 Kanser Yönetiminde Çeşitli Tedavi Modaliteleri 3-4 4 3 Zorunlu
ONK519 Görüntüleme, Tanı, Monitarizasyon Parametreleri, Tedavi Modilitesi ve Malignite Yönetimi 3-4 4 3 Zorunlu
ONK520 Kanser Hastalarında Labaratuvar Sonuçlarının Takibi, Hematopoezis 3-4 4 3 Zorunlu
ONK521 Damar Yolu Komplikasyonları, Yönetimi (Tromboz ve Venöz Skleroz) 3-4 4 3 Zorunlu
ONK522 Kanser Terapilerinde Farmakoloji, Kemoterapi Toksisitesi Kaynaklı Patofizyoloji, Monitor Parametreleri ve Genel Yönetim Stratejileri 3-4 4 3 Zorunlu
ONK710 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
ONK715 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
ONK730 Yüksek Lisans Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
İMM501 Klinik İmmünoloji 0-0 7 0 Seçmeli
İMM511 Hücresel İmmün Sistem 2-2 7 3 Seçmeli
İMM512 Humoral İmmün Sistem 3-2 7 4 Seçmeli
İMM521 Klinik İmmünolojiye Giriş 2-0 7 2 Seçmeli
İMM522 Monosit Makrofaj ve Fagoseter Sistem İmmünoloji 2-0 7 2 Seçmeli
İMM531 Hücre Yüzey Markerleri ve Klinik Uygulama 2-2 7 3 Seçmeli
İMM550 Transplant İmmünolojisi 3-2 7 4 Seçmeli
ONK501 Kanser Epidemiyolojisi 2-0 4 2 Seçmeli
ONK502 Klinik Çalışmaların Planı ve Analizi 2-0 4 2 Seçmeli
ONK503 Genel İmmünoloji 2-0 4 2 Seçmeli
ONK504 Kanser İmmünolojisi 2-0 4 2 Seçmeli
ONK505 Kanser Önleyiciler 1-0 4 1 Seçmeli
ONK506 Kanser Taraması ve Yöntemleri 2-0 4 2 Seçmeli
ONK507 Kanser ve Beslenme İlişkisi/Nutrisyonel Destekler 2-0 4 2 Seçmeli
ONK508 Seminer Dersi 0-0 4 0 Seçmeli
ONK509 Kanserde Psiko-Ekonomik Durumlar 2-0 4 2 Seçmeli
ONK510 Onkolojide Bilgi Sistemleri 2-0 4 2 Seçmeli
ONK511 Kan Hücrelerinin Orijini ve Gelişimi-Hematopoezis 2-0 4 2 Seçmeli
ONK512 Karsinogenez 2-0 4 2 Seçmeli
ONK513 Kanserin Moleküler Patolojisi 2-0 4 2 Seçmeli
ONK514 Kanser Tedavisinde Radyoterapi 2-0 4 2 Seçmeli
ONK516 Seminer Dersi 0-0 3 0 Seçmeli