Kimya

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2547 sayılı kanun çerçevesinde, Ziraat, Fen ve Mühendislik alanlarında lisansüstü eğitim ve öğretim yaptırmak amacıyla 1982-1983 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Enstitümüzde şu an 4 Fakültenin (Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık, Ziraat ve Su Ürünleri) lisans programlarıyla bağlantılı olarak 30 Anabilim Dalında eğitim-öğretim devam etmektedir.Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü, kimya bölümünden veya farklı bilim dallarından mezun öğrencilere Kimya biliminin her alanında ileri araştırma çalışmaları yaparak doktora derecesine sahip farmakoloji, tekstil, ilaç, gıda gibi birçok endüstri ve akademik alanda çalışabilme yeterliliğine sahip bireyler yetiştirir. Program 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda yeterli ders başarı ile tamamlanmalıdır. Öğrencilerin doktora programında bulunan zorunlu ve seçmeli dersleri asgari akademik ortalama ile bitirmeleri gerekmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Çağdaş bilgi ve teknolojiye sahip, kendisini farklı alanlarda da ifade edebilecek, uluslararası standartlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek donanıma ve özgüvene sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. EMEL YILDIZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi GÖKMEN SIĞIRCIK

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. EMEL YILDIZ

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. EMEL YILDIZ

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. EMEL YILDIZ

Amaç

Analitik, anorganik, biyokimya, fizikokimya ve organik kimya anabilim dallarının birinde özel bir konuda yeni metotlar geliştirebilen, mevcut bilgi ve araştırma yöntemlerini yeni bir alana uygulayabilen, bağımsız olarak araştırma yapabilen ve bilimsel çalışmaları planlayıp yürütebilen, elde ettiği bilgiyi gerek yazılı gerekse sözlü olarak sunabilen, ürettiği projelerle akademik düzeyde işbirlikleri kurabilen nitelikli doktora öğrencisi yetiştirmektir.

Hedef

Uzmanlaşmış olduğu anabilim dalında, akademik ve sanayi alanlarında bilgiye nasıl ulaşacağını bilen ve yorumlama kabiliyetine sahip, çevreye duyarlı, cihazlar ve metodlar hakkında yeterli uygulama ve teorik bilgi donanımıyla kendini ifade edebilen nitelikli kimya doktoru ve akademisyenler yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması, Yüksek Lisans not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda doktora programında eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Kimya (Doktora) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için tüm derslerden başarılı olmak ve doktora tez savunmasından başarılı olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda doktorasını tamamlayan öğrenciler, gerekli şartları tamamladıkları taktirde doktora sonrası çalışma programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda staj dersi yoktur.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders yoktur.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Üniversiteler, Ar-Ge Merkezleri, Araştırma Merkezleri, Kamu ve Özel Sektör.