Matematik (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Matematik tezli yüksek lisans programı 120 AKTS´lik bir program olup, normal tamamlama süresi 4 sömestrden oluşan 2 akademik yıldır. Öğrencinin eğitim-öğretim iş yükünün 60 AKTS´lik kısmını ders yükü (en az 21 yerel kredilik en az 7 ders ve bir seminer dersi) ve kalan 60 AKTS´lik kısmını ise yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Alan dışından gelen öğrenciler için bölüm başkanının önerisi, anabilim dalı ve ilgili enstitü kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanarak Matematik yüksek lisans programına alt yapı oluşturması amacıyla ilave destekleyici dersler verilir. Matematik yüksek lisans programı Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik Öğretmenliği gibi branşlardan gelen öğrenciler için yüksek eğitim imkanı sunmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Matematik bölümü yüksek lisans programının misyonu, çağın gereksinimlerine uygun olarak yüksek lisans eğitimi programını sürekli yenileyerek, lisans öğretimini tamamlayan bir öğrenciyi matematiğin özel bir konusunda uzmanlaşmış, konusundaki en son bilimsel gelişmeleri takip edebilen , öğrenme ve uygulama becerisine sahip bireyler olarak yetiştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. GONCA AYIK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. GONCA AYIK

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. YILMAZ DURĞUN

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. GONCA AYIK

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. LEYLA BUGAY

Amaç

Yüksek lisans düzeyinde güçlü bir matematiksel altyapı ile donanmış, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek, matematiksel düşünceyi benimsemiş ve almış olduğu eğitimle gerek ülkemiz bilim hayatında, gerekse toplum ve iş yaşamında saygın yerler edinebilecek, etik kurallara bağlı, matematiksel olarak kendine güvenen, sorgulayan, yeniliklere açık, görev bilinci olan sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Yüksek lisans düzeyinde matematik bilgisine sahip, bağımsız düşünebilen, verilen problemi kavrayan ve karşılaştığı problemlere farklı ve özgün çözümler üretebilen, araştırma yapabilen, kapsamlı ve soyut düşünebilen çağdaş mezunlar yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES ve Lisans diploması ile başvurabilir ve yapılan mülakat sonucunun birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Matematik (Tezli) Yüksek Lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Çukurova Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliğinde var olan kurallar

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda Yüksek Lisans egitimini basariyla tamamlayan ögrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi" çerçevesinde kendi alaninda veya ilgili alanlarda Doktora programlarda egitimlerine devam edebilirler.

Staj

Staj dersi yoktur

Uygulamalı Ders

Uygulamalı Ders Yoktur

İş Yeri Eğitimi

İş Temelli Öğrenme Bulunmamaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yoktur

İstihdam Olanakları

Mezunların Yüksek öğretim kurumlarında akademisyen olma imkanı mevcuttur. ayrıca bankacılık, istatistik kurumlarında çalışma olanakları mevcuttur.