Fizik

Lisans Programı - Fen-Edebiyat Fakültesi


Temel Bilgiler

Fizik bölümü, Ziraat ve Tıp Fakültelerine Temel Fizik dersini vermek üzere Rektörlüğe bağlı Temel Bilimler Enstitüsüne iki öğretim elemanı alınması ile faaliyetlerine başlamış ve daha sonra 1976 yılında Temel Bilimler Fakültesinin kurulması ile bağımsız bir bölüm haline gelmiştir. Başlangıçta adı "Fizik ve Uzay Bilimleri Bölümü" olan bölümün ilk mezunları fizik mühendisi olarak diploma almışlardır. Daha sonra 1981 yılında 2547 sayılı YÖK yasasıyla Fizik Lisans eğitimi vermek üzere yeniden organize olmuştur. Başlangıçta Fakülte bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora çalışmaları yine aynı yasayla kurulan Fen Bilimleri Enstitüsüne kaydırılmıştır. Fizik Bölümü, bölüm öğrencileri yanında Mühendislik-Mimarlık, Ziraat, Su Ürünleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin temel fizik derslerini de üstlenerek, üniversite içinde geniş bir eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında iki yıllık bir aradan sonra tamamen Türkçe programa yeniden öğrenci almaya başlamıştır. Daha önceki yıllarda giriş yapan öğrencilerin programları devam etmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Fizik Anabilim dallarının temel konularını algılamış, isterse Yüksek Lisans eğitimine devam edip ülkenin bilimsel kalkınmasına hizmet edecek, isterse kendisini diğer alanlarda da (öğretmenlik, özel kurumlarda değişik pozisyonlar) ifade edebilecek donanıma sahip bireyleri topluma hazırlamak.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MEHMET KARAKILÇIK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. AYŞE POLATÖZ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. AYSUN AKYÜZ

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ZEKİ KURT

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. MEHMET KARAKILÇIK

Amaç

Fizik Anabilim dallarının temel konularını algılamış, isterse Yüksek Lisans eğitimine devam edip ülkenin bilimsel kalkınmasına hizmet edecek, isterse kendisini diğer alanlarda da (öğretmenlik, özel kurumlarda değişik pozisyonlar) ifade edebilecek donanıma sahip bireyleri topluma hazırlamak.

Hedef

Öğretmenlik, Ar-Ge birimleri, Özel Eğitim Danışmanlıkları, İş sağlığı ve Güvenli uzmanlığı, Bilgi teknolojileri uzmanlığı, Devlet memurluğu, Özel sektörde farklı konumlar için bireyler yetiştirmek.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Fizik lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Programın sonunda Fizikçi unvanı gereği olarak öğrenciler karşılaştığı olayları bilimsel kurallara göre akıl ve mantıkla çözülebileceğini bilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Staj süresi 30 iş günüdür. Eğitim-öğretim kurumları başta olmak üzere fizik alanında ilgili olan tüm kurumlar.

Uygulamalı Ders

Program bünyesinde uygulamaların yapıldığı 6 farklı öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır. Mekanik, elektrik ve manyetizma, temel elektronik, dalgalar ve optik, termodinamik ve kuantum fiziği laboratuvarlarında çeşitli teorik konuların uygulamaları yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Fizik Anabilim dallarının temel konularını algılamış isterse Yüksek Lisans eğitimine devam edip ülkenin bilimsel kalkınmasına hizmet edebilecek bireylerin yetişmesi amacıyla pratik uygulamaların yapılması.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programın değişim olanakları; Erasmus+ (Avrupa ülkeleri arası değişim programı), Mevlana (Türkiye ve tüm dünya ülkeleri arasındaki değişim programı), Farabi (Yurtiçi üniversiteler arası değişim programı)

İstihdam Olanakları

Fizik programımız öğrencileri, başta kamu kurumları ve eğitim öğretim kurumları olmak üzere sanayi ev endüstri kuruluşlarının ARGE'si olmak üzere birçok istihdam olanaklarına sahiptir.