Tekstil Mühendisliği

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 1993-1994 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans Eğitimine, 2002-2003 Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren ise Doktora Eğitimine başlamıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapan, Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı bu güne dek 94 Yüksek Lisans ve 34 Doktora öğrencisi mezun etmiştir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Doktora programı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlar. Bu program en az yedi ders, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur. Programda bulunan derslerin hepsi seçmeli olup, danışmanın önerileri doğrultusunda alınırlar.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. RAMAZAN TUĞRUL OĞULATA

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. SERİN MEZARCIÖZ

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi YILMAZ ERBİL

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. FÜSUN DOBA KADEM

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. ABDURRAHMAN TELLİ

Amaç

Tekstil mühendisliği alanındaki temel bilgileri özümsemiş, teknolojik ve bilimsel yenilikleri izleyebilen, tekstil ürünleri ve süreçleri tasarlayabilen, disiplinlerarası takım çalışmalarına katkı koyabilen doktoralı mühendisler yetiştirmektir.

Hedef

Tekstil sanayinin gereksinimlerini dikkate alarak; sanayicinin beklentilerine uygun, temel bilgileri sağlam, bilgiye ulaşmasını öğrenmiş, kendisini yenileyebilen, araştırmacı, analitik düşünce yapısına sahip, sentez yapabilen, meslek ahlakını kavramış, çevresi ile kolay iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi, üretken, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişebilen, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış doktoralı tekstil mühendisleri yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA DERECESİ verilecektir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bilim Doktoru unvanı verilmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Staj

Yoktur.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders yoktur.

İş Yeri Eğitimi

Yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yoktur.

İstihdam Olanakları

Bölümümüz mezunlarının başlıca çalışma alanları üretim sektörü, danışmanlık şirketleri, firma temsilcilikleri, çeşitli kamu kurumları, üniversiteler olarak sıralanabilir.