Muhasebe (Tezsiz) (II. Öğretim)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Anabilim Dalı tarafından kurulmuştur. Halen anabilim dalına bağlı Muhasebe Yüksek Lisans Programı disiplinler arası bir program olarak eğitimini yürütmektedir. Muhasebe içi ve muhasebe dışı bilgilerden yararlanılarak ulusal ve uluslar arası boyutlarda finansal raporlamanın yapılması, muhasebe kayıtlarının doğru şekildi yapılarak güvenilir finansal tablolar elde edilmesi, muhasebe ile yakınsamanın sağlanması, muhasebeden yararlanarak gereksiz finansal külfetlerden kurtulunması vb. amaçları güden programın eğitim dili Türkçedir.

Programın Süresi ve Kredisi

1 Yıl - 60 AKTS

Özellik ve Tanım

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AZMİ YALÇIN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BEHİYE GÜLSÜN NAKIBOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BERNA BULĞURCU

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. KORAY TUAN

Amaç

Muhasebe ve Finansman disiplininde evrensel düzeyde lisansüstü eğitim imkanı sunarak, alanında; Uluslararası düzeyde bilgi birikimine sahip, Ekonomik hayatın gereksinimlerine yetkin, katılımcı ve yenilikçi cevaplar verebilen Disiplinler arası çalışmalar yürütebilen, Disipline ait ve disiplinler arası araştırmalar yapabilen ve bilimin gelişimine katkı sağlayan Kendini sürekli geliştirmeyi benimsemiş, vizyon ve etik değerlere sahip bireyler ve bilim insanları yetiştirmek.

Hedef

Muhasebe ve Finansman alanında evrensel düzeyde araştırmalar yapmak ve bilgi üretmek Ekonomik hayatın ihtiyaçlarına cevap vermek ve ulusal rekabet gücünün gelişimine katkı sağlamak Bilimsel düşünceyi geliştirmek ve ekonomik hayatı geliştirecek projeler oluşturmak

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Muhasebe (Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

açıklama bulunmamaktadır.

Staj

staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

açıklama bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

açıklama bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

açıklama bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezun olan öğrenciler hem girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında kendilerine yer bulmaktadırlar. Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, Kamu kurumları ile firmaların Muhasebe birimlerinde, Denetim, Muhasebe, Mali Müşavirlik, Finansal Danışmanlık vb. firmalarda; Muhasebe elemanı, Denetim elemanı, Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir gibi pozisyonlarda çalışabilmektedirler.