MT261 Olasılık

7 AKTS - 4-0 Süre (T+U)- 3. Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MT261
Ad Olasılık
Yarıyıl 3. Yarıyıl
Süre (T+U) 4-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 7 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SADULLAH SAKALLIOĞLU


Dersin Amacı

Olasılık kuramı, rasgele değişkenler ve dağılımları ile ilgili temel kavramların verilip, istatistiğe giriş için temel oluşturmak.

Dersin İçeriği

Rastgele deney, Örnek uzayı olay,Olasılık fonksiyonu, Olasılık hesapları, Koşullu olasılık, rastgele değişken, rastgele değişkenlerin fonksiyonları, kesikli rasgele değişkenler ve dağılımları

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Olasılık ve İstatistik, Fikri Akdeniz, Nobel Yayınevi, Adana

Notlar

Ders Notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Örnek Uzaylar, Örnek Noktalar, Örnek Noktaları Sayma Kurallarını kavrar
ÖÇ02 Permütasyon, Kombinasyon problemlerini çözer
ÖÇ03 Bir Olayın Olasılığı, Olasılık Aksiyomları ve Bazı Olasılık Kurallarını kullanır
ÖÇ04 Koşullu Olasılık, Bağımsız Olaylar, Bayes Teoremini uygular
ÖÇ05 Rastgele Değişken Kavramını, Bir Rastgele Değişkenin Dağılımını kavrar
ÖÇ06 Bir rasgele Değişkenin Beklenen Değerini, Varyansını ve Özelliklerini kavrar
ÖÇ07 Momentler, Bir Dağılımda Çarpıklık ve Sivrilik, Chebyshew Eşitsizliği kavramlarını kullanır
ÖÇ08 Bernoulli, Binom, Çok Terimli, Geometrik, Negatif Binom gibi bazı kesikli dağılımları tanır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir. 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir. 5
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir. 4
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir. 3
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir. 4
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır. 5
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Örnek Uzaylar, Örnek Noktalar, Örnek Noktaları Sayma Kuralları Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Permütasyon, Kombinasyon Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Sıralı ve Sırasız Parçalanma, Binom Açılımı, Problem Çözümü Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Bir Olayın Olasılığı, Olasılık Aksiyomları ve Bazı Olasılık Kuralları Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Geometrik Olasılık, Koşullu Olasılık Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Bağımsız Olaylar, Bayes Teoremi Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Rastgele Değişken Kavramı, Kesikli Rastgele Değişkenin Dağılımı Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Sürekli Rastgele Değişkenin Dağılımı Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Beklenen değer, Varyans ve Özellikleri Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Momentler, Bir Dağılımda Çarpıklık ve Sivrilik Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Chebyshew Eşitsizliği, Problem Çözümü Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Bernoulli, Binom, Çok Terimli, Geometrik Dağılım Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Negatif Binom, Hipergeometrik, Poisson ve Düzgün Dağılım, Problem Çözümü Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Problem çözme Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 164
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,56
AKTS 7 AKTS