MT373 Visual Basic. Programlama

5 AKTS - 2-2 Süre (T+U)- 5. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MT373
Ad Visual Basic. Programlama
Yarıyıl 5. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş.Gör.Dr. IRFAN MACIT


Dersin Amacı

Ders kapsamında bilgisayar programları yazma ve bu programları ve algoritmaları geliştirilmesi yeteneğinin kazandırılmasına yönelik laboratuvar uygulamaları yapılacaktır. Laboratuvar uygulamaları ile dersin teorik bölümü pratik yapılarak pekiştirilecektir.

Dersin İçeriği

Visual Basic Programlama dersinde Matematik Bölümü öğrencilerine karşılaştıkları temel matematik işlemlerinin programlama dili ile nasıl çözüleceğine yönelik yeteneklerin kazanılması amaçlamaktadır.

Dersin Ön Koşulu

YOK

Kaynaklar

Ders Notları

Notlar

Ders Notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Mesleki Etik ve sorumluluk bilinci, bilgisayar programlama ile ilgili temel kavramları öğrenir.
ÖÇ02 Veri yapıları ve algoritmalar ile ilgili bilgi sahibi olur.
ÖÇ03 Veri yapıları ile bilgisayar programlama arasında ilişkileri öğrenir.
ÖÇ04 Bilgisayara veri girişi hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ05 Bilgisayardan veri çıkışı ile ilgili bilgi sahibi olur.
ÖÇ06 Görsel Programlamanın temelleri hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ07 Görsel programlamada kullanılan nesneler ile ilgili konuları öğrenir.
ÖÇ08 Görsel programlamada bireysel olarak kendi programlarını yazmayı başarır.
ÖÇ09 Görsel programlama araçları ile verilen bir matematiksel problemi çözer.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar. 4
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Bilgisayar Programlama kavramlarına giriş. Bilgisayar ortamının tanıtılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Algoritmalara giriş. Bilgisayar ortamının tanıtılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Veri yapılarına giriş. Bilgisayar ortamının tanıtılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Görsel programlama diline giriş ve temel kavramlar. Bilgisayar programlama ortamının tanıtılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
5 Visual Basic programlamada veri girişi. Araştırma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Anlatım
6 Visual Basic programlamada veri çıkışı. Araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
7 Visual Basic programlamada verileri düzenlenmesi. Araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yok Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Visual Basic programlamada temel bileşenler (nesneler, özellikler). Ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
10 Visual Basic programlamada şart yapıları. Bireysel ev çalışması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
11 Visual Basic programlamada döngüler. Bireysel ev çalışması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
12 Visual Basic programlamada şartlı döngü yapıları. Bireysel ev çalışması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
13 Visual Basic programlamada hazır fonksiyonların kullanımı. Bireysel ev çalışması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
14 Visual Basic programlamada kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Bireysel ev çalışması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
15 Visual Basic programlamada sınıf yapıları. Bireysel ev çalışması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Laboratuvar çalışma sonlandırma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Laboratuvar çalışma sonlandırma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 14 14
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 118
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,72
AKTS 5 AKTS