FM105 Fizik I

5 AKTS - 4-2 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 5 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod FM105
Ad Fizik I
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 4-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 5 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SÜLEYMAN ÇABUK


Dersin Amacı

Mekaniğin temel prensiplerinin öğretilmesi ve deneylerle pekiştirilmesi. Ayrıca öğrencilere günlük hayat ve doğadaki bazı mekanik olaylarla ilgili geniş bir bakış açısı kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Fizik ve ölçme; vektörler; bir boyutta hareket; iki boyutta hareket; hareket kanunları; dairesel hareket ve Newton kanunlarının uygulamaları; statik denge; iş ve enerji; potansiyel enerji ve enerjinin korunumu; çizgisel momentum ve çarpışma; katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi; yuvarlanma hareketi, açısal momentum ve tork. Ayrıca, dönem boyunca yapılan aşağıdaki deneylerle teorik konular pekiştirilir, öğrenci her deney için bir rapor hazırlayarak vaktinde sunar: Kuvvetlerin toplanması, düzgün doğrusal hareket, sabit ivmeli hareket, eğik atış, yer çekimi ivmesinin değişik şekillerde hesaplanması, esnek ve esnek olmayan çarpışmalar, dönem sonu gösteri deneyleri.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Üniversiteler için Fizik, Bekir Karaoğlu, Seçkin yayıncılık, 2020.

Notlar

Fen ve Mühendisler için Fizik, Cilt 1, Çev. Ed. Kemal Çolakoğlu, Pal. Yayıncılık, 1995. Üniversite Fiziği, Cilt 1, Çev. Ed. Hilmi Ünlü, Pears. 2009.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Birim çevirmesini yapar.
ÖÇ02 Vektörlerle ilgili matematik işlemleri yapar.
ÖÇ03 Bir ve iki boyutlu hareketleri analiz eder.
ÖÇ04 Sürtünmeli ve sürtünmesiz sistemlerin hareket denklemlerini Newton kanunlarını kullanarak oluşturur.
ÖÇ05 İş, güç ve enerji kavramlarını arasındaki farkı açıklar.
ÖÇ06 Momentum ve kütle merkezi bilgisini çeşitli sistemlere uygular.
ÖÇ07 Dönme hareketi ve açısal momentum ile ilgili durumları analiz eder.
ÖÇ08 Genel Çekim yasasını açıklar.
ÖÇ09 Yuvarlanma hareketini tanımlar.
ÖÇ10 Deney tasarlama, deney yapma, hata ve hata kaynakları hakkında bilgi ve beceri kazanır.
ÖÇ11 Deneylerde hata, hassasiyet kavramlarını bilir, hataların azaltılması yönünde beceri kazanır.
ÖÇ12 Zamanında rapor yazma, kurallara uygun hazırlama ve sunma konusunda beceri kazanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar. 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar. 2
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir. 1
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir. 1
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar. 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar. 2
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar. 3
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir. 2
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar. 1
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir. 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar. 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir. 2
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir. 2
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir. 3
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır. 3
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır. 3
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Birimler, fiziksel nicelikler ve vektörler Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
2 Bir boyutta hareket Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
3 İki boyutta hareket Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
4 Newtonun yasaları Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar, Tartışma
5 Newtonun yasalarının uygulaması Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
6 Statik denge Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
7 İş ve enerji Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
10 Çizgisel momentum ve itme Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
11 Çarpışma Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
12 Katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
13 Dönme kinetik enerjisi Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
14 Yuvarlanma hareketi Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
15 Açısal momentum ve tork Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 132
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,28
AKTS 5 AKTS