FM106 Fizik II

5 AKTS - 4-2 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 5 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod FM106
Ad Fizik II
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 4-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 5 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SÜLEYMAN ÇABUK


Dersin Amacı

Temel elektrik ve manyetizma kavram ve prensiplerini öğretilmesi ve deneylerle pekiştirilmesi. Ayrıca elektrik ve manyetizma olaylarının teknolojik ve günlük yaşamdaki uygulamalarını tanıtmaktır.

Dersin İçeriği

Elektrik yükleri ve elektrik alanı; Gauss kanunu; elektrik potansiyeli; sığa ve dielektrik; akım ve direnç; doğru akım devreleri; manyetik alanlar; manyetik alan kaynakları; Fraday kanunu; özindüksiyon; alternatif akım devreleri; elektromanyetik dalgalar. Ayrıca, dönem boyunca yapılan aşağıdaki deneylerle teorik konular pekiştirilir, öğrenci her deney için bir rapor hazırlayarak vaktinde sunar: Van De Graaff jeneratörü ve yük kavramı, AC ve DC sinyallerinin osiloskop yardımıyla incelenmesi, eş potansiyel eğrileri, dirençlerde renk kodları ve Ohm yasası, dirençlerin seri ve paralel bağlanması, kondansatörlerin şarj ve deşarj edilmesi, Wheatstone köprüsü, akım terazisi, Faraday indüksiyon yasası ve transformatörler, telafi deneyleri.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Üniversite için Fizik, Bekir Karaoğlu, Seçkin Yayıncılık, 2020.

Notlar

Fen ve Mühendislik için Fizik, Cilt 2, Çev. Ed. Kemal Çolakoğlu, Pal. Yayıncılık, 1995.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Elektrik yüklerinin özelliklerini açıklar.
ÖÇ02 Yüklü parçacıkların elektrik alanındaki hareketini tanımlar.
ÖÇ03 Yük dağılımının doğasına bağlı olarak Gauss ve Coulomb yasasını uygular.
ÖÇ04 Noktasal ve sürekli yük dağılımının potansiyelini hesaplar.
ÖÇ05 Yüklü bir kapasitörde enerji depolanmasını açıklar.
ÖÇ06 Doğru akım devrelerini analiz eder.
ÖÇ07 Elektriksel ölçüm aletleinin işlevlerini kavrar.
ÖÇ08 Manyetik alan kaynaklarını tanımlar.
ÖÇ09 Amper ve Faraday kanunlarını uygular.
ÖÇ10 Elektrik ve manyetik kuvvetler arasındaki farkı belirtir.
ÖÇ11 Elektromanyetik dalga hareketini açıklar.
ÖÇ12 Deney tasarlama, deney yapma, hata ve hata kaynakları hakkında bilgi ve beceri kazanır.
ÖÇ13 Deneylerde hata, hassasiyet kavramlarını bilir, hataların azaltılması yönünde beceri kazanır.
ÖÇ14 Zamanında rapor yazma, kurallara uygun hazırlama ve sunma konusunda beceri kazanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar. 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar. 2
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir. 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar. 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar. 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar. 2
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir. 2
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar. 2
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir. 2
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir. 2
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir. 3
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir. 3
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir. 4
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır. 3
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır. 3
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Elektrik yükü ve elektrik alanı Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
2 Gauss yasası Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Gauss yasası uygulaması Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Elektriksel potansiyel Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
5 Sığa ve dielektrikler Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
6 Akım, direnç ve elektromotor kuvvet Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
7 Doğru akım devreleri Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Manyetik alan Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
10 Manyetik kuvvetler Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
11 Manyetik alan kaynakları Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
12 Faraday yasası Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
13 Özindiksiyon Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
14 Alternatif akım devreleri Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
15 Elektromanyetik dalgalar Kitapta ilgili bölüm okunmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 132
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,28
AKTS 5 AKTS